Waardevolle handen

Ik kijk eens goed naar mijn handen. Ze kunnen van alles. Typen, schrijven, hakken, roeren, snijden, een strijkstok sturen en precies genoeg druk daarop uitoefenen, de vingers (meestal) precies op de juiste plek van de snaar zetten, strelen, slaan, een preek ondersteunen met de juiste gebaren… Als ik er eenmaal over ga nadenken, wordt het bijna teveel voor me. Wat een wondertjes zijn het! Zoveel mogelijkheden, mijn leven dienend, mijn relaties, mijn communicatie. Een diep gevoel van dankbaarheid welt op in mijn binnenste.

Toch geldt ook hier: het gaat er niet zozeer om wát je doet, als wel om de manier waaróp je het doet. Een vinger in de lucht kan straffend priemen of juist verwonderend naar boven wijzen. Een hand kan onverschillig of sturend op een schouder belanden of troostend worden gelegd. De ontvanger van het gebaar vangt de intentie waarmee je je hand op de schouder legt meteen op. De intentie maakt de handeling waardevol. Of juist niet.

De middeleeuwse mysticus Meester Eckhart schrijft in zijn Levenslessen een intrigerende zin. ‘Het waardevolste handelen komt voort uit een ledig gemoed.’ Een leeg gemoed, dat betekent in termen van Eckhart niet zomaar ontdaan van alles. Leegte schept een mogelijkheid. Een mogelijkheid voor God om die leegte te vullen. ‘God verdraagt het niet dat iets leeg of ongevuld is’, zegt Eckhart elders in een preek. ‘Als Hij ook maar iets leegs treft, dan vult Hij dat meteen met zichzelf.’ Dus eigenlijk bestaat een leeg gemoed niet. Een gemoed dat leeg is, is ontdaan van onze menselijke en schepselmatige verlangens en intenties en gevuld met God.

Als ons gemoed leeg is, stuurt God ons handelen en maakt het waardevol. Waardevoller tenminste, dan wanneer het uit óns zou komen. Het zijn onze handen die het werk doen, maar eigenlijk zijn het die van God geworden.

Marga Haas is redactielid van Open Deur. Van haar hand verscheen ‘God en ik, wij zijn één. Veertig dagen met Meester Eckhart.’ Meinema, 2015. € 12,50.

Marga Haas is geestelijk verzorger in een hospice en geeft bezinningscursussen over o.a. Meester Eckhart. Daarnaast schrijft ze elke twee weken een column, waarin bijbel en mystiek samenkomen. Zie http://parelduiken.blogspot.nl en www.margahaas.nl.