Tomas en de twijfel

Moderne gelovigen beseffen dat hun verstand vragen heeft die het hart niet kan beantwoorden, en dat hun hart dingen weet waar het verstand maar over blijft vragen. Die spanning tussen verstand en hart heet twijfel. Daaraan heeft Tomas zijn populariteit te danken. Deze leerling van Jezus betwijfelde dat zijn Meester was opgestaan. Nu is het aardige dat Tomas niet langer dan een week twijfelde. Toen de Opgestane hem verscheen, liet hij zijn twijfel meteen vallen. Hij was niet een man van zwak geloof maar van zwakke twijfel. Dat pleit wat mij betreft in zijn voordeel. Tomas was de ultieme twijfelaar: hij twijfelde niet alleen aan zijn geloof maar ook aan zijn twijfel. Een beetje twijfelaar doet dat. Kritische gelovigen van kaliber kijken niet alleen kritisch naar hun geloof maar ook naar hun kritiek. Het hield de Engelse schrijver Graham Greene bij de kerk. ‘Mijn geloof is twijfel aan mijn twijfel’, schreef hij. Mooi vind ik dat: twijfel die het geloof niet belaagt maar beschut.

Stephan de Jong is predikant van de Protestantse Gemeente Bussum en redactielid van Open Deur.