Op weg naar Pasen met iconen / Tips voor boeken, films, muziek en activiteiten bij Open Deur, april 2019

Iconen laten ons voelen en zien wat onzichtbaar is: ze brengen God dichterbij. Het is alsof God ons aankijkt. En omdat je God niet kunt afbeeelden, kijkt God ons op iconen aan in mensengezichten. Die gezichten vertellen verhalen. ‘Het is alsof ik helemaal in dat verhaal duik’, zegt een iconenschilder. 

BOEKEN

Braamhorst: iconische iconen

Iconische iconen

Karin Braamhorst
ISVW Uitgevers, 2019

Iconen zijn al eeuwenlang betekenisvol. Sommige vertellen verhalen die je hoofd doen tollen en sommige brengen je tot intense verstilling. Elk icoon zit vol met lagen, letterlijk van verguldsel en verf en figuurlijk van geschiedenis en symboliek. Ieder icoon verwijst door en geeft richting. Wat betekenen iconen, waarom fascineren ze al eeuwen en wat vertellen ze ons vandaag de dag nog?

Specialist Karin Braamhorst neemt steeds een meesterwerk als verteller van verhalen vol geschiedenis, symboliek, filosofie en spirituele betekenis. Zo geeft ze de lezer een breed palet aan perspectieven door de eeuwen heen.

 

De kunst van ikonenDe kunst van iconen

Nigel Cawthorne
Atrium, 2000

Een bondige geschiedenis van de kunst van de ikonen, vanaf de bron, in de vroegste christelijke kerk tot de late bloei in Rusland, begin 19de eeuw. Met afbeeldingen in gouddruk, volledige ikonen en detailvergrotingen. Informatie over de oorsprong, de Byzantijnse traditie, de z.g. Macedonische renaissance, de verspreiding naar het westen, en de Russische scholen tot en met de Barok.

 

Heeswijk ikonenHeeswijkse ikonen. Het contact tussen hemel en aarde.

Désirée Krikhaar
Berne-Heeswijk, 2008
Bespreking van de collectie Oost-Europese iconen van de Norbertijner Abdij van Berne.
In 1974 kreeg de Norbertijner Abdij van Berne 35, voornamelijk achttiende- en negentiende-eeuwse, iconen in bezit. Schenker: de laatste baron die het genabuurde middeleeuwse Kasteel Heeswijk bewoonde.
Iconologe Krikhaar geeft een algemene beschouwing over iconen uit de genoemde tijd in Rusland, Oekraine en Roemenie, waar de iconen der abdij ontstonden. Bijzonder interessant hierbij is wat zij zegt over de strijd tussen de religieuze vernieuwers en de Oudgelovigen en de betekenis van deze laatsten voor de iconenproduktie. Vervolgens bespreekt zij elke icoon en de hierop afgebeelde personen uitvoerig, op goudomrande bladzijden, telkens gevoegd tussen twee pagina’s die de icoon, vaak met een uitvergroot detail, in kleur tonen. De lezer krijgt mede een beeld van iconen in het algemeen en mocht even in de eeuwigheid schouwen.

Geloven op ooghoogteGeloven op ooghoogte

A.C. Bronswijk
Boekencentrum, 2012
Inleiding tot de symboliek van iconen in de oosters-orthodoxe kerken.
De auteur laat de lezer met nieuwe ogen naar iconen kijken. Hij gaat in op de (kerk-) geschiedenis achter de iconen, de bijbelse symboliek, de theologie en de artistieke kant van de gewijde iconenkunst. Belangrijke voorstellingen legt hij uit aan de hand van eigentijdse iconen, opgenomen in een kleurenkatern. Door de toegevoegde gesprekshandleiding is dit boek een uitstekend middel om samen met anderen de schoonheid en de boodschap van iconen te ontdekken.

MUZIEK

Rolf Rudin: Ikonen (1994)

Uitvoering: Banda Palatina, 2004
7 Reflectionen,
deel I: https://youtu.be/zKMsQOksZdM

deel VII: https://youtu.be/99SPCbtMAsE

Im Goldglanz der Ikonen

Im Goldglanz der Ikonen

Oudrussische koormuziek (album, 1988)
Republikanische Akademische Russische Chorkapelle
dir Alexander Jurlow

 

 

 

Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus

(Tenebrae-koor, dirigent Nigel Short)

Alexej Fjodorewitsj Lwow: Wij aanbidden Uw heilige ikoon

Fragment uitvoering Konevets Kwartet in album The orthodox experience (1999)

 

ACTIVITEITEN en LINKS

Maria. Een geschiedenis
Tentoonstelling, Ikonenmuseum Kampen

Early icons of holy Russia
Morsink Icon Galerie, Amsterdam
12-29 maart 2019
www.morsink.com

Louter licht. Iconen uit de school Jan Verdonk
Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude
September 2019
www.koogerkerk.nl

‘Ontcijferen van opschriften op iconen en manuscripten in Byzantium en omliggende gebieden’ – lezing door Jan Verdonk, 13 april 2019, 10.30 uur
en:
‘De bijbeltekst op een schriftrol van een Byzantijnse icoon of miniatuur’ –  Workshop door Jan Verdonk, 13 april 2019, 13.00 -15.00 uur
Scriptorium, VU, Amsterdam
Aanmelding  via stefanroye@hetnet.nl

Cursus ikonenschilderen
o.l.v. Johanna en Elisabeth
Bedevaartsoord Heiloo
11-15 juni 2019, Heiloo
www.atelierelisabeth.nl

Tóth-Ikonen
Botterwijnseweg 1, Huizen.
Galerie open op afspraak, telefoon 06 53 468236,  www.tothikonen.com

Jan Morsink ikonen
Keizersgracht 454, Amsterdam.
Tel. 020-6200411 – www.morsink.com.

Zoetmulder Ikonen b.v.
In- en verkoop Oud-Russische Ikonen.
Beethovenstraat 107d, Amsterdam.
Telefoon: 020-8467122;
www.russianicons.net. Alleen op afspraak.

Galerie Iwema
Reigerlaan 49, Beilen
Geopend op afspraak, telefoon: 06.29368984

Ikonen van Hans Verweij
Permanente tentoonstelling in het Stadsklooster, Westeinde 101 in Den Haag
Bezichtigen op afspraak, informatie: J.A. Verweij, telefoon: 0548 366938.

Iconenatelier in Sint Agatha
Kloosterlaan 24, Sint Agatha.
Het atelier en de galerie zijn te bezichtigen op woensdag-, donderdag- en zondagmiddag, van 13.00 tot 17.00 uur.

Ikonen, een introductie (Stichting Eikonikon)

Ikonen, een introductie

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.