Opstaan / Tips bij Open Deur, Pasen 2016

BOEKEN bij het thema ‘Opstaan’

Vallen en opstaan Henk Metselaar

Henk Metselaar en Homme Siebenga: Vallen & opstaan (Uitgeverij Lecturis B.V., 2011)

Deel van een cyclus van 24 schilderijen van Henk Metselaar (Limmen, 1946),  met als thema ‘Van Genesis naar Apocalyps’. Een verhaal van wording naar verval, leven naar dood en van goed naar kwaad. De onderwerpen van de schilderijen komen uit de mythologie, de kunsten en uit het dagelijkse leven. Deze worden door Henk Metselaar letterlijk op een toneel geplaatst waarbij steeds aan één kant van het schilderij het gordijn van het toneel zichtbaar is. De ‘vierde wand’, de scheiding tussen toneel en publiek, gebruikt hij als bestaande wand. Daar hangt hij dingen op, waarvan de toeschouwer de achterkant ziet. Bij elk schilderij komen er meer dingen te hangen.

 

Suurmond - Zou je niet eens opstaan?

Jean-Jacques Suurmond: Zou je niet eens opstaan? Gesprekken met mijn hangende buurman. 
(Boekencentrum, )
Wie praat met een kruisbeeld, verwacht niet dat het iets terugzegt. Of geeft het wel degelijk antwoord, op een diepere laag dan we gewoonlijk beseffen?
Lichtvoetige gesprekken met een crucifix op een alledaags kruispunt op het Franse platteland. Ze gaan over indringende spirituele vragen als keuzes maken, afscheid nemen, troost, authenticiteit, lijden en liefde. De gesprekken zijn geïllustreerd met kruiswegstaties van de Franse, abstracte schilder Pierre Fichet (1927-2007).

 

Puur in balans, Franka Huveneers

Franka Huveneers: Puur! in balans. Met vallen & opstaan. (Kok, 2014)

Voor vrouwen die durven te dromen – en te doen. Als je wat wilt bereiken, gaat dit vaak met vallen en opstaan. Hoe reageer jij als je valt en wat heb jij nodig om weer op te staan? Wat kun je zelf doen om gemotiveerd te blijven?
De auteur laat de lezer kijken naar eigen gaven, talenten en motivatie, en er zo achter te komen wat Gods plan is met haar leven. Ook in omstandigheden waar je zelf niet voor hebt gekozen, kun je nog kiezen hoe je ermee omgaat. Naast theorie ook praktische opdrachten om mee aan de slag te gaan.

 


Bidden en vallen

Henk van Straten: Bidden en vallen. (Nijgh & Van Ditmar, 2015)

Tom, accountmanager van een luxe horlogemerk, moet een succes zien te maken van zijn zakenreis naar Hongkong. Dan komt alles goed. Dan kan hij zich herpakken en eindelijk weer liefde tonen aan zijn gezin. Maar vlak voor vertrek, op een warme zondagochtend in november, stapt hij met een Marokkaanse jongen de struiken in. De vraag: ‘Val ik misschien eigenlijk op mannen?’ groeit al snel uit naar een vraag die veel groter en ingrijpender is. Niet alleen Toms wereld valt uit elkaar. Ook de mensen in zijn omgeving verliezen de grip op hun leven. Zijn vrouw vlucht in het boeddhisme, zijn zwager faalt als schrijver en diens vriendin put troost en geborgenheid uit seks. Ondertussen, in de moskee, bidt een jongen voor de kracht om met zijn daden te kunnen leven.

FILMS

Falling / vallenVallen (Hans Herbots, 2001)
De 20-jarige Lucas laat thuisstad Londen even achter zich en verhuist voor een poosje met zijn moeder naar Frankrijk, waar hij ook in zijn jeugd al verbleven heeft. Hij ontmoet er opnieuw zijn vroegere buurmeisje Caitlin, en er hangt natuurlijk romantiek in de lucht. Maar het verleden weegt zwaar op hun relatie, want Lucas weet niets over de oorlog en wat hun beider families toen is overkomen. Caitlin’s emotionele betrokkenheid bij die gebeurtenissen staan tussen hen in, waardoor Lucas toegankelijker wordt voor de misleidende praatjes van de charismatische, maar extreem-rechtse Benoit. Lucas doet domme dingen, en een tragisch ongeval zal nodig zijn om hem zijn stommiteiten te doen beseffen.

 

When I Walk
When I Walk (Jason DaSilva, 2013)

VS/Canada, documentaire.

In 2006 was de 25-jarige Jason DaSilva op vakantie op het strand met familie. Toen viel hij neer en kon hij niet opstaan. Hij kon zijn ziekte, multiple sclerose, niet langer negeren. Na zijn val op het strand, wendde hij zich tot zijn moeder, die hem eraan herinnerde dat hij moest doen waar hij van hield: kunst en filmmaken. Jason pakte de camera en gaat op een wereldreis op zoek naar genezing, zelfontdekking, en liefde.

 

Risen
Risen. (Kevin Reynolds, 2016)
VS, avontuur.
De eerste veertig dagen na de opstanding van Jezus Christus door de ogen van een Romeinse strijder. De strijder moet in opdracht van Pontius Pilatus onderzoek doen naar de geruchten over een uit de dood herrezen Joodse Messias en het lichaam zien te vinden van Jezus van Nazareth om een dreigende opstand in Jeruzalem te voorkomen.

 

MUZIEK

Nick & Simon – Vallen en opstaan

Nick en Simon: vallen en opstaan (songtekst)

Arne Vanhaecke – Vallen en weer opstaan

J.S. Bach – Kommt, eilet und laufet (BWV 249), uit Paasoratorium

Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße,
Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!
Lachen und Scherzen
Begleitet die Herzen,
Denn unser Heil ist auferweckt.

 

LINKS

Wij Staan Op! De beweging voert campagne om het denken, doen en laten m.b.t. (de positie van) mensen met een beperking te veranderen. In de aanloop naar de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de beweging campagne gevoerd met o.a. een Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid. Er is nog veel werk aan de winkel.

De man in het water (verhaal) – ‘Hij ging voorzichtig op de rand van de brug staan. Hij hield zich nog een beetje vast, maar na wat innerlijk overleg liet hij los. Hij stond met gespreide armen en met zijn ogen dicht. Jezus had het warmer. Dat wist hij zeker.’

Schaatsen leer je met vallen en opstaan

‘Vallen is niet erg. Blijven liggen wel.’

(Website ‘gelukiseenkeuze.nl‘ over coaching bij crisis.)

 

WIJSHEID

Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.

Confucius

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.