Nieuw geloven / Tips voor boeken, films, muziek en activiteiten bij Open Deur, juni 2019

Wat je gelooft, hoe je gelooft, waar je in gelooft – dat verandert vaak in de loop van je leven. Je beeld van God verandert of verdwijnt, je gaat niet meer of juist wel naar de kerk, je doet andere dingen in het kader van je geloof. Nieuwe vormen van geloven. Nieuw vuur, frisse wind, een geest van onbevangenheid.

BOEKEN

Ongeneeslijk religieusOngeneeslijk religieus. Hoe God verdween uit onze wereld/mijn leven en waarom steeds meer filosofen zeggen dat-ie terug is
Gerko Tempelman
KokBoekencentrum Uitgevers, 2018

Zoektocht van filosoof en theoloog, van de zekerheid van het geloof van zijn jeugd via de filosofie van zijn studiejaren naar het avontuur van vertrouwen en hoop nu hij vader is. Bestaat God? De tocht wordt beschreven als avontuur van studeren en denken, twijfelen en ongerijmd geloven. Reflecties over geloofsinhouden, theodicee (de verhouding tussen het kwaad en Gods almacht), absurditeit en Rollins’ radicale pyrotheologie (de fik erin ofwel de Geest d’r gang laten gaan). Vertrouwen en hoop zullen helpen bij het stellen van de Godsvraag op de traditionele wijze.

Informatie over Ongeneeslijk religieus op de website van de auteur.

Zien is gelovenZien is geloven. Exacte wetenschappers over spiritualiteit
Manon Duintjer (samenst.); Pim van Lommel e.a.
Ambo, 2009

Interviews met beoefenaars van exacte wetenschappen over hun ervaringen met spiritualiteit en de vraag hoe spiritualiteit en wetenschap samengaan.
Twaalf exacte wetenschappers schreven prikkelende essays over hun eigen ervaring met spiritualiteit en over de vraag of spiritualiteit en wetenschap samengaan. De essays zijn persoonlijk en laten zien hoe wetenschappers hun wetenschappelijk bedrijf spiritueel duiden. De een laat zich inspireren door Jezus, de ander door zen, of bahá’i, of soefisme. Verwondering over het mysterie van het bestaan is de centrale notie in alle essays.

Een nieuw christendom, tien vragen die het geloof veranderenEen nieuw christendom
tien vragen die het geloof veranderen
Brian D. McLaren
Plateau, 2016

Het huidige christendom heeft zijn beste tijd gehad, aldus de auteur. Er moet een nieuw pluralistisch, relativistisch en globalistisch christendom komen dat zich bekommert om het milieuprobleem, het armoedeprobleem, het vredesprobleem en het probleem van de religies zelf. Brian D. McLaren stelt tien controversiële vragen die zouden kunnen leiden tot een radicaal andere definitie van het christelijke geloof. Wat is het overkoepelende verhaal van de Bijbel? Wat is het evangelie? Waarom is seksualiteit zo’n splijtzwam tussen christenen? Hoe moeten volgers van Jezus omgaan met andere religies? Op deze en andere vragen geeft McLaren zijn eigen antwoord en nodigt hij lezers uit om op een nieuwe, milde manier te denken over het christendom. McLaren is een progressieve Amerikaanse evangelicaal en voorman van ‘Emergence Christianity’, een Amerikaanse christelijke vernieuwingsbeweging.

FILM

Geloven
(Duivelse dilemma’s)
Mijke de Jong
Nederland, 2011

Drama. Een vrouw heeft zich van het geloof van haar jeugd bevrijd en vindt dat iedereen zelf moet kunnen beslissen over zijn leven. Haar dochter kiest ervoor om moslima te worden en voortaan gesluierd door het leven te gaan. Zal de moeder haar diepe overtuiging trouw blijven als ze haar dochter dreigt te verliezen aan een streng geloof?

 

MUZIEK

Veni sancte Spiritus – sequens 
Bladmuziek, tekst en toelichting.

Mozart – Veni Sancte Spiritus, K. 47

Scorpions: Wind of Change

ACTIVITEITEN

Leer een taal 50 talen leren met gratis app

LINKS

Geloof in een nieuw jasje – persoonlijke zoektocht van een ongelovig persoon naar nieuwe vormen van christelijk geloof

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.