Het vuur van Petrus / Tips voor boeken, films en meer. Bij Open Deur april 2016

BOEKEN

De bekentenissen van PetrusJeroen Windmeijer: De bekentenissen van Petrus (Primavera Pers, 2015)
Religieuze thriller in de stijl van Dan Brown. In 1996 worden bij een opgraving in de buurt van Leiden belangrijke vondsten gedaan. Ze bewijzen dat de apostel Petrus in het Romeinse kamp Matilo begraven is, en dat de rol van de apostel Judas heel anders is geweest dan men vanuit het Nieuwe Testament zou denken. De vondsten zijn zo opzienbarend dat een geheime groep er alles aan doet om ze te laten verdwijnen. Een archeoloog en een geschiedenisstudente komen de vondsten op het spoor en gaan de strijd aan om de waarheid boven tafel te krijgen.

 

Geloven met PetrusJos Douma: Geloven met Petrus (Ark Media)
Negen bijbelstudies, waarin Jos Douma (voorganger Plantagekerk in Zwolle en gastdocent Homiletiek) schrijft over Petrus.
Ook als gelovigen door diepe dalen gaan, leert Petrus hen zeggen: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God!’

 

De stoel van PetrusBart Demyttenaere: De stoel van Petrus. Achter de schermen van het vaticaan. (Ten Have, 2009)
De Vlaamse schrijver en kwaliteitsjournalist sprak met ruim twintig mannen en twee vrouwen die in dienst staan van het Vaticaan. Onder zijn gesprekspartners waren niet alleen curieprelaten, maar ook de kleermaker, de webmaster en de tuinman van de paus, en ook het hoofd van de dienst die elke woensdag 25.000 plastic stoelen voor de audientie op het Sint-Pietersplein klaarzet. De interviews geven samen een genuanceerd en menselijk gezicht aan een voor journalisten en anderen toch nog vaak gesloten wereld.

Palau: Jij bent een rotsLuis Palau: Jij bent een rots. (Jongbloed, 2004)
Eenvoudige bijbelstudies. Veel christenen vinden zichzelf maar matig bruikbaar voor het Koninkrijk van God. Ze ervaren veel te veel problemen in hun leven, gaan gebukt onder hardnekkig terugkerende fouten en lijden onder een negatief zelfbeeld. De evangelist Luis Palau benadrukt – uitgaand van het leven van Petrus – dat God geen superprestaties verwacht maar een houding van dankbaarheid bij een prachtig geschenk. Dan ontstaat ruimte voor ontspanning en genezing en kunnen christenen overtuigend getuigen van Gods vernieuwende kracht.

FILMS

Petrus en het laatste avondmaal (Gabriel Sabloff, 2014)
Rome, het jaar 67 na Christus. Twee Romeinse soldaten krijgen de opdracht om een beruchte crimineel te bewaken. Hij heet Simon Petrus en komt uit Galilea in Israël. Hij is een apostel, en een persoonlijke vriend van Jezus, die ook wel Christus wordt genoemd. Tot de dood veroordeeld laat de oude Petrus zijn leven aan zich voorbij trekken. Het verhaal van een man die begon als eenvoudige visser en uitgroeide tot een van de belangrijkste figuren in het vroegere Christendom. Terwijl Petrus zich voorbereid afscheid te nemen van zijn aardse leven, maakt hij een diepe indruk op zijn Romeinse bewakers. Wat als het allemaal waar is, wat Petrus vertelt?

 

San PietroSan Pietro
(Giulio Base, 2005)

De apostel Petrus is één van de fanatieksten die zich rondom Christus bevond. Hij beloofde zijn Heer dat hij hem nooit zou verraden. Maar Christus had alles voorzien en bleek gelijk te hebben. Voor de haan drie keer kraaide zou Petrus hem verraden. Zijn leven lang had Petrus berouw, maar hij vervolgde zijn weg door de wereld, op zoek naar nieuwe volgelingen.


 

MUZIEK

Flash & The Pan – Hey St. Peter (songtekst)LINKS

Kraaide de haan drie keer? Uitleg van de Taaladviesdienst over de herkomst van de uitdrukking ‘De haan kraaide driemaal.’ Een verhaspelde uitdrukking, omdat nergens in de Bijbel staat dat de haan drie keer kraaide.

Informatie over Petrus op heiligen.net.

Een ‘rondleiding’ door Ruud Teggelaar voor het Etty Hillesum Lyceum. Pagina’s over Florence tonen o. a. kunst uit de Brancacci-kapel die aan Petrus is gewijd. (Via ‘volgende’ en ‘vorige’ op de betreffende pagina zijn meer kunstwerken rond Petrus te zien.)

Christus wast de voeten van Simon Petrus. Grafiek van Adriaen Collaert. Afgebeeld in: Het Geheugen van Nederland.

 

 

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.