Een goed verhaal / Tips voor boeken, films, muziek en activiteiten bij Open Deur, september 2019

Bij het themanummer ‘Een goed verhaal’ van Open Deur.
Een goed verhaal – daar zit ontwikkeling in: er is een probleem, iemand gaat op reis, iemand krijgt een opdracht. Een goed verhaal heeft meer lagen. Daar ontdek je steeds iets nieuws in. Het brengt je in beweging: leert je iets, biedt je troost of hoop, verontrust je. Het het pakt je zó, dat je er als het ware zelf in voorkomt. Zulke goede verhalen zijn ook in de Bijbel te vinden.

BOEKEN

Cover 'De Bruiloft'De bruiloft. Moderne parabels
Anneke Klein
Kok, 2012

Verhalenbundel. Zoals schilders ooit de Metamorfosen van Ovidius gebruikten, gebruikt Anneke Klein de gelijkenissen in de Bijbel als inspiratiebron. Ze verschuift het perspectief of plaatst het verhaal in een hedendaagse setting. Hierdoor krijgen de verhalen een verrassende wending en diepgang en word je als lezer ook weer uitgenodigd om met een nieuwe blik naar de gelijkenissen zelf te kijken. Of om te kijken naar de gelijkenis tussen deze verhalen en die in de Bijbel.

Cover De onbekende rijkdom van de BijbelDe onbekende rijkdom van de Bijbel
Henk Jagersma
Skandalon, 2007

Oud-hoogleraar in de uitlegkunde van het Oude Testament aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, zet in de inleiding zijn bedoelingen uiteen: de lezer de rijkdom van de Bijbel leren kennen en misverstanden over en verkeerde omgang met de Bijbel aanduiden. Steeds staat centraal de inhoud van de Bijbel en de moderne gelovige, kerk en samenleving. Aan de orde komen: de doelstelling van de Bijbel, de misverstanden bij het lezen, de vertaalproblemen, de andere culturele achtergrond van de tekst, de opbouw en structuur, de literaire vormen, de relatie Oude en Nieuwe Testament en de functie en betekenis ervan.

Is Hij nu in ons midden of niet? Ervaringen met bibliodrama
H. Andriessen, Nico Derksen, Maria Nolet
Vbk Media (z.j.)

Het eerste hoofdstuk zet uiteen wat bibliodrama is: een spel, een drama waarin het verhaal van God en het levensverhaal van de deelnemer met elkaar worden geconfronteerd en waarin de betekenis van beide oplicht. De hoofdstukken daarna gaan in op de spelen, de drama’s zelf: de gespeelde tekst, de belevingstekst, en het nieuwe geloofs- en schriftverstaan als resultaat daarvan. Het laatste hoofdstuk biedt conclusies voor het gelovig en pastoraal handelen.

FILMS

Affiche Les arts de la paroleLes Arts de la Parole
Olivier Godin
Canada, 2016

Korovjev is een politieagent die poëzie doceert in een brigade van politiedichters. Hij is op zoek naar een kostbare bijbel van Pierre Maheu, kapitein van de St. Elias, een legendarisch schip. Zijn zoektocht verbindt hem met een jonge dief die hem voorstelt aan een mysterieuze vrouw, Coriandre.

 

Dekaloog
Krzysztof Kieślowski
Polen, 1989

Tiendelige Poolse dramaserie. Elk deel staat in relatie tot een van de bijbelse tien geboden. God is aanwezig in de films, maar Hij ontslaat de mens niet van zijn verantwoordelijkheid. De verhalen spelen zich af in een grauw appartementsblok waar de verschillende personages naast of met elkaar leven.

MUZIEK

Soundtracks Dekalog
Zbigniew Preisner, 1989
https://youtu.be/nTWP-2T9fRM

 

LINKS en ACTIVITEITEN

Wat maakt een verhaal een goed verhaal – Tips op buitenpaden.nl, een website voor duurzaamheidseducatie.

Wiki-how: Hoe schrijf je een goed verhaal

Verhaalanalyse – uitleg op wikipedia hoe je de structuur van een verhaal kunt ontleden om beter te begrijpen wat er gebeurt. Interessant voor iedereen die meer wil dan alleen de magie van een verhaal te ondergaan. (De magie hoeft niet te verdwijnen door de analyse.)

Story cubes
Negen dobbelstenen met afbeeldingen. Werp de dobbelstenen en verzin een verhaal met de bovenliggende afbeeldingen. Als gezelschapsspel of om alleen te doen. Foute verhalen bestaan niet. Behalve de basisset, zijn er ook diverse uitbreidingssets te koop.

Deze tips horen bij het themanummer ‘Een goed verhaal’ van Open Deur.

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.