De achtste dag / Tips voor boeken, films, muziek en links bij Open Deur, november 2018

De achtste dag bestaat niet. We hebben maar zeven dagen in een week? Toch kun je verder tellen. Dan wordt de eerste dag de achtste. Maar het blijft een dag die over het randje van onze tijd valt: een dag die helemaal nieuw is. Die dag duurt geen 24 uur, want hij stoort zich niet aan de klok. Je kunt hem beleven op die momenten dat je boven jezelf wordt uitgetrokken. As je verder kunt kijken dan je eigen blikveld en je ogen opengaan voor de eeuwigheid.

BOEKEN

De hemel dicherbij coverDe hemel dichterbij. Stille tijd met het oog op de eeuwigheid
P.J. Visser
Boekencentrum, 2009

De auteur is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland in Den Haag. In 52 lichtvoetige overdenkingen gaat hij kort in op allerlei teksten in de Bijbel die betrekking hebben op het leven na dit leven. Centraal staat voor hem de zekerheid dat voor wie in Christus gelooft en Hem volgt, er een hemels leven wacht. Daarin zal herkenning zijn en zullen we met een verheerlijkt lichaam, waarin de continuïteit met het aardse lichaam bestaat, in vrede en harmonie met Christus en de anderen leven. Maar ook de hel zal er zijn, Jezus spreekt er nadrukkelijk over, waarin een afschuwelijk bestaan even werkelijk is als het bestaan hier en nu.

God is buiten de tijdGod is buiten de tijd. Kindertheologisch leren kijken.
Johan Valstar, Henk Kuindersma e.a.
Kwintessens, 2015

Dit boek neemt leerkrachten en aankomende leerkrachten mee in de theorie en praktijk van het Theologiseren met kinderen. In het eerste deel wordt de theorie achter Theologiseren met kinderen beknopt uitgelegd, de bijbehorende competenties benoemd en de nodige hulpmiddelen – de kindertheologische gereedschapskist – beschreven. Deel II slaat een brug tussen theorie en praktijk, met beschrijvingen en reflecties op praktijkervaringen van beginnende en ervaren leerkrachten. Op de bijgeleverde dvd zijn fragmenten van deze onderwijspraktijk te zien.

 

FILMS

De achtste dagDe achtste dag 
Robert Kosters en Yan Ting Yuen
Nederland, 2018
documentaire

Een film over de spannendste week van de kredietcrisis in Europa. De documentaire onderzoekt aan de hand van een diepgaande psychologische reconstructie van de redding van ABN-AMRO wat er precies gebeurde. Tevens proberen de makers er achter te komen waarom er nu, zeven jaar later, zo weinig is veranderd.

 

Night AwakeNight Awake 
Sandy Ding
China / Verenigde Staten / Guatemala / Japan / Mexico, 2016
Experimenteel

Het inzicht, de intuïtie en de wijsheid van het derde oog zullen zich ontvouwen, wanneer aan de oppervlakkige geest voorbij gegaan wordt en het derde oog op kalme wijze wordt getart. Het tijdloze vuur van beelden die opgaan in eeuwigheid vormt het ritme en de spraak. Verre mysteries herbergen behalve de kunst van de metafysische verbinding ook het pad naar een nieuw bewustzijn.

 

Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo BomBom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom
Ki-duk Kim
Zuid-Korea / Duitsland, 2003
Drama

Niemand blijft onberoerd door de kracht van de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval. Zelfs niet de twee monniken die een kluizenaarshutje delen dat op een vijvertje drijft midden tussen de bergen. Met het ontvouwen van de seizoenen wordt ieder aspect van hun beider levens doordrongen van een intensiteit die leidt tot een nog grotere spiritualiteit — en tragedie. Want ook zij ontkomen niet aan de wensen van het leven, de verlangens, het lijden en de passie die ieder van ons in hun greep houdt. Onder toeziend oog van de Oude Monnik ervaart de Jonge Monnik het verlies van de onschuld wanneer een spel een gruwelijke wending neemt, ervaart hij het ontwaken van liefde wanneer een vrouw hun beschermde leven binnendringt, voelt hij de dodelijke kracht van jaloezie en obsessie, de prijs van verlossing en de verlichting van ervaring. Net als de seizoenen voortdurend aan verandering onderhevig zijn, zal het kluizenaarshutje voor altijd een thuis voor de geest zijn, zwevend tussen het nu en de eeuwigheid.

 

MUZIEK

Broeder Dieleman: Omer II

Huub Oosterhuis: Tijdloos lied
In: Laat mij maar zingen II. Honderd liederen op teksten van Huub Oosterhuis, vol.2

 

LINKS EN ACTIVITEITEN

Video-installatie ‘Sunrise‘ van David Claerbout, te zien in het De Pont Museum in Tilburg.

Remco Campert over dood en eeuwigheid in gedichten

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.