Barmhartigheid / Tips bij Open Deur februari 2016

Boeken over barmhartigheid

Louis Ferron Werken van barmhartigheidL. Ferron: Werken van Barmhartigheid
(De Bezige Bij, 2003)

Roman. Verslaggever wil een serie reportages schrijven over een misdaad in Haarlem. Om de ware toedracht te kunnen onthullen voert hij gesprekken met een juridisch adviseur. Deze handelt in prachtige paradoxen en provocerende visies over de actuele hypocrisie – de werken van barmhartigheid worden beloond met loonsverhoging – zo diepgaand, dat de verslaggever uiteindelijk niet meer kan onderscheiden, of wat er gezegd wordt door hem zelf geschreven is of door de adviseur uiteengezet.

 

Jaar van de barmhartigheid. Tien opstapjes.Jaar van de barmhartigheid. Tien opstapjes.
(Adveniat Geloofseducatie, 2016)

Tien vormen van daadwerkelijke barmhartigheid in onze tijd in tekst en kleurenfoto’s. De tien thema’s zijn ontleend aan de ‘werken van barmhartigheid’ zoals omschreven in het Matteüsevangelie (25, 35-36)

 

Paus Fransiscus: De kerk van barmhartigheidPaus Franciscus: De kerk van barmhartigheid.
(E-boek. Prometheus/Bert Bakker, 2014)

In De kerk van barmhartigheid zet de paus zijn eenvoudige visie voor de kerk uiteen: hulp en steun voor allen. Hij pleit voor een sobere kerk die niet langer gesloten en in zichzelf gekeerd is, maar die een barmhartige handreiking doet naar de armen en nooddruftigen aan de rand van de samenleving. Hij doet een gepassioneerde oproep aan kerkelijke leiders om nader tot het volk te komen, en aan zijn volgers om in voor- en tegenspoed te blijven vasthouden aan hun geloof.

 

Karen Armstrong: CompassieKaren Armstrong: Compassie
(De Bezige Bij, 2011)

Karen Armstrong gaat ervan uit dat ieder mens behept is met een vermogen tot compassie, maar ze is van mening dat dat niet genoeg is: iedereen zou dat vermogen moeten koesteren en ontwikkelen.
In Compassie stippelt Armstrong een programma uit dat ons in twaalf stappen kan leren hoe we een medemenselijker leven kunnen leiden. Ze gaat daarbij in op thema’s als eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze kennis van de ander en mededogen.

 

Barmhartigheid en gerechtigheidHielke Wolters en Herman Noordegraaf (red.):
Barmhartigheid en rechtvaardigheid.
(Kok, 2005)

Oecumenisch handboek diaconiewetenschap dat basiskennis biedt, maar ook inzicht in fundamentele vragen die opkomen uit het diaconale handelen. Met zowel theoretische als praktische invalshoeken. Naast de theorie spreekt de praktijk in heden en verleden mee.

 

Films en documentaires

Amongst white cloudsAmongst white clouds
(Edward A. Burger, 2005)

Documentaire over de zenboeddhistische kluizenaarsgemeenschap in de Chinese bergstreek Zhongnan. Al meer dan vijfduizend jaar vinden zeloten, uitgemergelde asceten en wijze meesters hier onderdak. Burger wist zich toegang te verschaffen tot deze kluizenaars en gunt ons een blik op hun tradities, wijsheid, ontberingen en de vreugde van het dagelijks leven. Met humor en compassie nodigen deze kluizenaars ons uit om ook na te denken over ons eigen lijden in de moderne wereld.

 

Fierce LightFierce Light: When Spirit Meets Action
(Velcrow Ripper, 2008)

Persoonlijke zoektocht van Ripper, activist en filmmaker, naar de kracht van spiritueel, geweldloos activisme en compassie voor mensenrechten en natuur.

Ripper reist de hele wereld over om gelijkgestemden te zoeken, die hij vindt binnen diverse religies.

Tezamen en apart, zo ontdekt hij, maken ze geschiedenis met hun positieve, betrokken acties.

 

The Last FrontierThe Last Frontier
(Floris-Jan van Luyn, 2012)

In de onmetelijke leegte, op de steppen van Mongolië, heeft zich een buitenlands leger van spirituele weldoeners gevestigd dat strijdt om de ziel van drie miljoen Mongolen. The Last Frontier laat zien hoe met de beste bedoelingen in de 21ste eeuw spirituele en culturele eigenheid roofgoed zijn voor de neo-imperialistische reflexen van de (christelijke) hulpverlening. De film vertelt onder andere het verhaal van de Congolese pastor Gaby Bamana. We zien de mentale tocht van iemand die het Woord verspreidt en hulp verleent in Mongolië, naar een man die, na vijftien jaar van barmhartigheid in de Mongoolse wezen- en armenzorg, op het punt staat uit zijn katholieke orde te treden.

 

Muziek

Hymne voor het heilig jaar van barmhartigheid
Bladmuziek Hymne voor het heilig jaar van barmhartigheid met Nederlandse vertaling

J.S. Bach: Erbarme Dich, mein Gott (Uit de ‘Matthäuspassion’, BWV 244), met Delphine Galou (contralto)

 

Links en activiteiten

Summerschool voor HBO- en universitaire studenten
8 t/m 11 juli 2016
Passie en compassie vormen de tweecomponentenlijm, die je leven vitaal en kleurrijk maken. Passie is onontbeerlijk om in onze complexe en veeleisende wereld je roeping te volgen en je idealen te realiseren. De onvolmaaktheid van het leven roept een andere kracht in ons op: compassie. Compassie is nodig om onze eigen kwetsbaarheid en die van anderen onder ogen te kunnen zien. Tijdens de Summerschool leer je innerlijke bronnen aanspreken. Je ontdekt hoe jij op een krachtige en waarachtige manier tot ‘compassie in actie’ komt.

Rijksmuseum. De zeven werken van barmhartigheid, Meesters van Alkmaar, 1504 – olieverf op paneel.
Te zien in het Rijksmuseum en op de website. Een Hollandse stad vormt het decor voor een beeldverhaal dat laat zien hoe een goed christen hulpbehoevende mensen moet helpen. Christus staat in bijna elk tafereel tussen de toeschouwers.

Heilig jaar van de barmhartigheid (8-12-15 tot 20-11-16)
Lang heb ik nagedacht hoe de Kerk haar zending om getuigenis te geven van de barmhartigheid duidelijker kan maken. Het is een weg die begint met een geestelijke bekering; en we moeten vervolgens deze weg gaan. Daarom heb ik besloten een Buitengewoon Jubeljaar af te kondigen dat als haar middelpunt de barmhartigheid van God zal hebben. Het zal een Heilig Jaar van de Barmhartigheid zijn. We willen het beleven in het licht van het woord van de Heer: “Weest barmhartig zoals de Vader.” Lucas 6, 36. ~Paus Franciscus
Links naar websites over het Heilig jaar van de barmhartigheid

Lezingenserie over Barmhartigheid
H. Catharinakerk, Hengstdijk, 19.30 uur
15 februari: Leo Fijen
16 maart: Paul Verbeek
7 april: Bisschop Liesen
18 mei: Frater Broer Huitema
8 juni: Diaken Vincent de Haas

Beweging van Barmhartigheid -wil mensen in hun alledaagse beoefening van barmhartigheid inspireren en ondersteunen. De Beweging organiseert activiteiten, zoals leerroutes, verdiepingsdagen, retraites en reizen. De website biedt inspirerende voorbeelden van hedendaagse barmhartigen.

Peerke Donders Paviljoen – museum voor naastenliefde, Tilburg.
De Tilburgse Peerke zorgde in Suriname voor de slaven en melaatsen. Hij werd in 1982 zalig verklaard.
Vaste en wisseltentoonstellingen vertellen over het leven van Peerke, en voorbeelden van werken van barmhartigheid zoals we die nu kennen.

 

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.