Tag: God

museum zonder bezoekers

Het museum waar niemand kwam

Iemand besloot alle kostbaarheden die hij had verzameld, bijeen te brengen in een museum. Daar was hij een hele tijd mee bezig want hij had veel. Hier mocht een van de mooiste schilderijen hangen die hij ooit gezien had en daar stond een prachtig beeldje, zo fijnzinnig gemaakt – je kon er uren naar kijken.

Continue Reading
Rafaël: Verheerlijking op de berg (en wat er onderaan de berg gebeurt)

Onderaan de berg

Waar een berg is, is God nabij. Deze gedachte ligt ten grondslag aan diverse bijbelverhalen. Niet vreemd, de berg bevindt zich immers tussen hemel en aarde. In Matteüs 17 wordt verteld dat Jezus een berg opging met Petrus, Johannes en Jacobus. Hij deed dit kort na een bijzondere uitspraak: sommigen van zijn toehoorders zouden niet

Continue Reading

Geloof in de Schepper?

Is de schepping gemaakt door de Schepper? Het woordgebruik ‘schepping’ en ‘Schepper’ impliceert van wel. En vroeger geloofde ik dat zonder enig probleem. Ook al was alles begonnen met een oerknal, er moest toch Iemand zijn die iets ontplofbaars tot stand had gebracht? Iemand die er de voorwaarden voor geschapen had, om het nog mooier

Continue Reading

Heilige veerkracht

Ooit werkte ik enkele jaren in Chili. Al gauw belandde ik in het clubje van Nederlandse ‘expats’. Daartoe behoorden mensen die via bedrijven in Chili terecht gekomen waren, mensen van de ambassade, gelukzoekers en tussen al die diverse Nederlanders ook nog een non. Ze woonde niet zoals de meesten in de betere wijken van Santiago.

Continue Reading

Kleingelovig

Weet u waar God te vinden is? Hij schijnt zich verstopt te hebben. Weet u dus misschien waar God zich verstopt heeft? Op bergen en in dalen, zingen sommigen, ja overal is God. Maar anderen beweren dat hij in geen velden of wegen te bekennen is. En weet u ook waarom God zich verstopt heeft?

Continue Reading

Een klein mensje met een grote God

Ze werd geïnterviewd in een televisieprogramma. Non was ze, in Congo. Het is al weer enige jaren geleden dat ik het interview met de non zag. Het was de tijd van de wrede burgeroorlog tussen leden van de Hutu- en Tutsi-stam. De non zette zich in voor vrede en verzoening terwijl er dagelijks nog mensen

Continue Reading

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar

In psalm 72 komen groot en klein, machtig en kwetsbaar, gaaf en geschonden, hoog verheven en bereikbaar op een prachtige manier bij elkaar. Over psalm 72 en ‘the crack in everything’. ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’ is de titel van een psalmbewerking van Psalm 72 van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal. De melodie van

Continue Reading

Doe open, duifje!

Het Hooglied-meisje slaapt al bijna als ze een stem hoort. Haar liefje aan de deur. ‘Doe open, duifje! De nacht is zo koud en jij bent zo warm!’ Haar hart springt op: ‘Mijn vriend, mijn geliefde! Wat heerlijk!’ Maar dan realiseert ze zich: ‘Ik ben in pyjama! Ik heb mijn make-up er al af! Mijn

Continue Reading

Eb en vloed

In Hooglied voelen de geliefden zich tot elkaar aangetrokken, maar verwijderen ze zich ook weer van elkaar. Het lied wordt wel gelezen als over de relatie tussen God en mensen. Maar hoe kan een mens die oneindige liefde van God beantwoorden? Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor! Mijn lief klopt aan! Deze zin

Continue Reading

Schoonheid als Gods glimlach

‘Schoonheid is de thuishaven van het hart.’ Deze uitspraak is van John O’Donohue. Hij is een kenner van de Keltische spiritualiteit, de spiritualiteit van het oude Britse christendom. Deze had een open oog voor de zegen van de alledaagse dingen. God is in alles aanwezig: in de wind, het vee, de bomen, de zonneschijn. Over

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.