Steeds beter is steeds minder

Althans, dat vond Jezus ervan. Hij nodigde mensen uit om zich los te maken van macht, egoïsme, kwantiteit en rijkdom. Wie de betrekkelijkheid daarvan ontdekt, begint – om het fors en bijbels te zeggen – te ‘sterven’ aan de wereld. Maar daar blijft het niet bij. Het betekent ook een ‘nieuw leven’: waarden als gulheid, mededogen, vrijheid, rechtvaardigheid je eigen maken. Wie dat doen, krijgen een meer heldere blik op het bestaan. In het Oosten zouden ze zeggen: ‘Zij worden verlicht.’ Christelijk gesproken, zij beginnen te ‘ontwaken’.

Het echte leven is volgens Jezus niet te vinden door vaak aangeprezen processen als zelfontplooiing, ‘werken aan jezelf’, het zoeken van je diepste kern. Ik denk dat Jezus’ wijsheidsvisie belangrijk verschilt van moderne zelfhulpinzichten. Wat coaches, levensloopbegeleiders en therapeuten bieden kan uiterst waardevol zijn. Maar het is goed te beseffen dat Jezus een andere insteek koos. Jezus probeerde mensen te ‘ontwortelen’, los te maken van hun oude gehechtheden, uit hun oude levensstijl, juist om hen humaner, heler, mooier, kortom ‘levend’ te maken. Wie zichzelf kan geven in dienst aan een humaan doel, zal zelf humaner worden. Wie de ander zoekt, zal zichzelf vinden. Wie de eigen identiteit loslaat, zal op de eigen identiteit stuiten. Steeds beter door steeds minder.

 

Stephan de Jong is predikant van de Protestantse Gemeente Bussum en redactielid van Open Deur.