Maak kennis met de redactie

estherEsther van der Panne (eindredactie)
‘Koppen maken, zorgen dat mensen een artikel helemaal uitlezen, beelden zoeken die meer zijn dan ‘een plaatje’, gedichten en gebeden zoeken, en de puntjes op de i zetten – het werk van een eindredacteur is mooi. En ik werk graag voor Open Deur, omdat ik nieuwsgierig ben naar waar mensen in geloven, omdat ik van bijbelse verhalen houd en wat die je kunnen zeggen, en omdat ik niet kan geloven zonder een gemeenschap van mensen die elkaar bemoedigen, ruimte geven, lastige vragen durven toelaten en durven veranderen. Ook Open Deur is een soort gemeenschap!’

 

 

albertinaAlbertina Hoogenboom (redactie-assistent)
‘Als redactie-assistent ben ik betrokken bij het hele proces van de totstandkoming van een nummer, dus vanaf het vaststellen van de thema’s in de redactievergadering, tot en met de financiële afhandeling als het nummer klaar is. Zowel inhoud als vorm is belangrijk bij Open Deur, en ook de koppeling tussen die twee. Dat weerspiegelt zich ook in mijn werkzaamheden en dat spreekt me bijzonder aan. De betrokkenheid van de lezers maakt het extra leuk om dit blad te maken.’

 

 

aartAart Mak (redactielid)
‘Open Deur is er sterk in om rond thema’s herkenbare delen van het leven te verbinden met geloof. Geloof dan wel als ruimte waarin mensen zichzelf kunnen worden, elkaar het beste gunnen en zo de Schepper tot zijn recht laten komen. En het zijn niet alleen de beschouwingen die mij goed doen. Meer nog haast de levensverhalen, de gedichten, de citaten en de foto’s. Was elke kerkdienst maar zo speels en mooi als het blad vaak is! En daarom is het goed dat Open Deur er is, juist voor mensen voor wie de bestaande kerk vaak een te hoge drempel en een te dikke muur heeft.’

 

 

Stephan de Jong (redactielid)
‘Laat me een verhaal vertellen …’ Dat is de insteek van Open Deur. Geen abstracte betogen, geen ingewikkelde commentaren, maar verhalen uit het leven gegrepen. Dat is ook hoe God aan bod komt in dit blad. De schrijvers die bijdragen aan Open Deur bezitten God niet, maar zoeken Hem. Hij wordt vooral gevonden in de verhalen van mensen en over mensen. ‘God uit het leven gegrepen.’ Open Deur opent een deur naar mensen, de huidige cultuur en naar God. Daarom verbind ik mij graag aan dit blad.

 

 

margaMarga Haas (redactielid)
Ik houd met hart en ziel van de verhalen in de bijbel. Bronnen van inzicht, wijsheid, verdieping en inspiratie. Elke keer weer verbaas ik me erover hoe een kleine wisseling in perspectief een nieuwe laag kan aanboren in hetzelfde verhaal. Daar eindeloos mee spelen – dat gebeurt in de redactie van Open Deur en dat is elke keer weer genieten. Meer over mijn verdere werkzaamheden op www.margahaas.nl.

 

 

 

Overige redactieleden
Renata Barnard, Cynthia Lieshout, Beate Rose, Stefan van Dierendonck, Holkje van der Veer en Walther Burgering.