Open Deur september 2016 / Wie is de mens? Genesis 2-5

Genesis – verhalen over onze oorsprong. Wie is de mens?
Gemaakt uit het aardse stof, maar met Gods adem in onze neus.
Een leven lang meanderend tussen goed en kwaad, tussen behoeden en vernietigen.
Scheppend in het verlengde van de Schepper. En dat alles liever niet alleen.
Wie ben ik, wie ben jij, wie zijn wij?

Vol gevarieerde artikelen, steeds bij één of twee verzen uit Genesis.

Met onder andere:
Twee verschillende scheppingsverhalen – waarom? Lees dit artikel
• De aarde dienen is niet genoeg – interview met Marjan Minnesma van Urgenda
• Het is niet goed dat de mens alleen is – wat wordt daarmee gezegd?
• Weten wat goed en kwaad is
• Brood, zweet en tranen
• Stof ben je, en tot stof keer je terug
• Mijn broeders hoeder

Andere nummers