Open Deur september 2015 / HOOGLIED

In dit nummer…

In het Hooglied wordt de liefde heel lijfelijk bezongen. Generaties christenen hadden het daar maar moeilijk mee. Het woord God komt in het hele lied niet voor. Maar is God er toch in aanwezig? Een lied van aantrekken en afstoten, van verlangen en gemis. Lied van Liefde.

Intieme woorden
Een revolutionair liefdeslied

Je navel is een ronde schaal
De schoonheid van je lief, van top tot teen bezongen

Wie zijn de geliefden?
De achtergrond van het Hooglied

Jouw liefde is beter dan wijn
Lust in het leger

Doe open mijn zusje
Meer liedjes van verlangen

Help! Ik ben verliefd!
Zomerse roes

Zoutzuur op mijn huid
Krachtig klaaglied

Eb en vloed
Liefde tussen God en mensen Lees dit artikel

Moderne sprookjes
Romantische comedies

Andere nummers