Open Deur paasnummer 2015 / De zeven kruiswoorden

Zeven aangrijpende, geladen uitroepen.
Zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis.
Woorden van leven.

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.
Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
Zie, dat is uw zoon. Zie, dat is uw moeder.
Eli, Eli, lema sabachtani? (Mijn God, mijn God, waarom heb je me verlaten?)
Ik heb dorst.
Het is volbracht.
Vader, in uw handen leg ik mijn geest.

Met onder andere: een meditatie, foto en gedicht bij ieder kruiswoord.
In de meditaties aandacht voor de ‘gekruisigden van nu’.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan Pasen, het feest van de opstanding, in beeld en gedicht.

Dit nummer van Open Deur is heel geschikt om uit te delen
en om over te mediteren in de dagen voor Pasen.

Andere nummers