Open Deur oktober 2019 / Met Rembrandt de Bijbel in

Zijn hele leven lang schilderde, tekende en etste Rembrandt bijbelse voorstellingen. Die waren gewild in zijn tijd. Maar het kan niet anders of bijbelse verhalen moeten hem gefascineerd hebben. Hij was er zo sterk bij betrokken dat hij regelmatig zichzelf afbeeldt als een van de personages.
Overdreven eerbied overheerst bij hem niet: hij beeldt de figuren als gewone mensen af, engelen hebben een broek aan of een verfomfaaide vleugel.
Met zijn scherpe oog blijft hij kijken, zijn leven lang. En nodigt ons uit om hetzelfde te doen.

Met onder andere:

Inleiding over Rembrandt en de Bijbel:
Je ziet zijn eigen ontroering

Hier en nu ben je thuis
Bij: De verloren zoon in een herberg

Het licht dat op je valt
Bij: Zelfportret als Paulus

Petrus en Paulus: Waarover spreken zij?
Bij: Gesprek tussen twee oude mannen

De veertiende man
Bij: Storm op het meer

Andere nummers