Open Deur oktober 2014 / David

David – herdersjongen, koning, vluchteling, krijgsman, harpspeler, singer-songwriter, vrouwenversierder, vader. De verhalen over hem tonen extreme tegenstellingen; zijn leven kent vele hoogte- en dieptepunten. Hij maakt enorme fouten maar heeft het lef dat te erkennen. Een ‘man naar Gods hart’.

Met onder andere:

Van herdersjongen tot koning
De vele kanten van David

Rafelranden
TBS’ers: een weeffout in je leven, hoe ga je daarmee om?

Tegenspraak
Kun je tegenstem zijn? En verdraag je tegenspraak?

Op zoek naar die Ene
Korte teksten en gedichten

Uit het huis van David
Waarom Jezus van David afstamt

Dood van een koningszoon
Dialoog tussen David en Joab

Nieuw Land
Repaircafé Boxtel

Andere nummers