Open Deur november 2016 / Dromen

Dromen zijn bedrog. Of toch niet, of niet helemaal, niet altijd? Sommige mensen zien, net als de mensen in bijbelse tijden, dromen als boodschappen van God. Anderen geloven dat overledenen via dromen contact met ons zoeken. Weer anderen zien ze als nachtwerk van onze geest, met nuttige informatie over onszelf. Zelfs dagdromen kan heel zinvol zijn.

Hoezo zijn dromen bedrog?

Met onder andere:

  • Helpers in de nacht
  • Geen woorden zonder daden – dromen in de politiek, met Martin Luther King als voorbeeld
  • Mijn bucket list – dagdromen om een rottijd te overleven
  • Bezoek vanaf de overkant – onze doden in onze dromen
  • Bijbelse dromers

Andere nummers