Open Deur mei 2018 / Houd je rug recht

2018 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van het verzet’. Bedoeld om verhalen van verzet uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden en verder te vertellen. Maar ook om verzet nú levend te houden.Verzet tegen onrecht – zoals mensen ongelijk behandelen op grond van hun kleur of hun godsdienst of hun geslacht of hun opleiding.
Verzet komt tot uiting in ‘je rug recht houden’ – je niet laten breken, blijven staan voor je idealen, je overtuiging. Met heilig vuur. Dat maakt dit ook tot een pinksternummer.Met onder andere:
• Heilig vuur: van stille kracht tot uitslaande moed
• Persoonlijke verhalen: ‘Toen heb ik mij verzet’
• Provocatief pastoraat: Vrijmoedig en vrolijk spreken
• Het vuur van Pinksteren – gedichten
• Interview met Shirin Musa: ‘Niets mooiers dan iemand die weer vrij en blij is’
• Gloeien van verontwaardiging – bijbelse verkenning over Rizpa
• Durf voor je mening uit te komen – tips van Rikko Voorberg

Andere nummers