Open Deur mei 2013 / Vuur

Vuur – Het verwarmt, geeft licht, zuivert en vernietigt. Vanouds had de mens heilig ontzag voor vuur. Vuur heeft iets met God te maken. Het enthousiasme van Pinksteren zette mensen in vuur en vlam. Een vlammend betoog raakt harten. Taal voorbij de taalgrenzen. Een vonk die overspringt en alle harten verwarmt.

In dit nummer:

Een kleine vonk
Wat heeft vuur met God te maken?

Van Agni tot Vagevuur
Religieus vuurlexicon

Het vuur van Pascal
Bètawetenschapper die een vurige geloofservaring levenslang letterlijk meedroeg.

Lichttaal
Het wonder van Pinksteren

Aanstekelijke mensen

Werken met vuur
Brandweerman, glasblazer, soldaat

Vuur en beschaving
Socioloog Goudsblom over de geschiedenis van vuur

Heilig vuur
Voor wie/wat ga jij door het vuur?

Andere nummers