Open Deur maart 2020 / Bonhoeffer

Bidden en gerechtigheid doen. Dat was wat christenen te doen stond, vond de Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer.
Zelf heeft hij dat in ieder geval gedaan. Als er iemand was die ‘deed wat hij predikte’ was hij het wel.

De bijdragen in dit nummer van Open Deur zijn geïnspireerd door omslagpunten in Bonhoeffers leven.

Met onder andere:

  • Opstandig heilig – een leven vol keuzes
  • Machteloosheid bestaat niet – over geweldloosheid
  • ‘Wie ben ik?’ – wat 24/7 in een institutie met je identiteit doet
  • Blijven en weer opbouwen – zusters in Irak
  • Roep niet: ‘God zegt’.

 

Andere nummers