Open Deur juni 2019 / Nieuw geloven

Wat je gelooft, hoe je gelooft: dat verandert vaak in de loop van je leven.
Je ontdekt een heel ander beeld van God of God verdwijnt helemaal.
Je gaat niet meer naar een kerk of komt daar juist binnen.
Nieuwe vormen van geloven – nieuw vuur, frisse wind, een geest van onbevangenheid.

Met:

Ongelooflijk dat we nog geloven
Hoe ontwikkelt geloof zich gedurende een mensenleven? En hoe ontwikkelt het jou?
Stephan de Jong en Marga Haas met elkaar in gesprek 

Geef niet op!
Pelgrimeren  – wandelen vanuit vertrouwen

Ongeneeslijk religieus
Gerko Tempelman verloor zijn geloof. Maar kon niet stoppen met nadenken over God en geloof.
God kwijtraken lijkt onmogelijk.

Van Allah tot zen
Een religieuze portrettengalerij  

Kom, Geest van onbevangenheid
Een meditatie bij Pinksteren van Victor Bulthuis

Reisgenoten
Een vernieuwende leefregel voor een lichte ‘kloosterorde’

Herintreder
‘Ik ben nooit van mijn geloof afgevallen. Ik heb er alleen jarenlang niets mee gedaan.’ 

Ik begin te geloven
‘Ik was actief in allerlei kerkelijke ambten, jaren lang. Maar geloven? God?’ 
Door een leesgroep christelijke mystiek veranderde Bart. 

En natuurlijk een column van Marga Haas
en een
verhaal van Stephan de Jong

Andere nummers