Open Deur januari 2017 / Mystiek

Mystiek – de zoektocht van de ziel naar vereniging met het goddelijke.
Het lijkt vaag, mistig. Niet te vangen in de logische wereld van woorden. Oncontroleerbaar en vreemd. Maar het komt in alle religies voor.
Een mystieke ervaring kan overweldigend zijn en iemands leven blijvend veranderen. Waar loopt de mystieke weg, hoe ga je die?
Open Deur gaf zichzelf een tegenstrijdige opdracht: de ongrijpbare mystiek in woorden vangen. Lees het, tussen de regels.

Met onder andere:

  • God en ziel verenigd – over mystieke ervaringen
  • De preken van Meester Eckhart: samen lezen
  • De rijkdom van armoede – opgeven van status, macht en geld
  • Durven niet-weten
  • Verhaal: de geheime muur

Andere nummers