Open Deur februari 2014 / Liegen

Wetenschappers die frauderen, politici die informatie achterhouden, in scène gezette ‘reality-tv’, opgeblazen profielen op Facebook, leugentjes om bestwil: hangt onze maatschappij aan elkaar van leugens en bedrog?
Of worden leugens nu eerder ontmaskerd? En hoe erg is al dat liegen eigenlijk?

In dit nummer:

Liegbeesten, verleiders en fantasten
Er wordt wat afgelogen

Als je goed kijkt, liegt iedereen
Hoe weet je of iemand liegt?

Waarom loog de psycholoog?
Dr. Ruud Abma over Diederik Stapel

Jokkebrokken
Leugentjes om bestwil, ja of nee?

Lieg niet tegen me
Korte teksten en gedichten

Wat is waarheid?
Bram Grandia: de waarheid spreken door te liegen
Lees dit gratis artikel

Hielenlichter
Aartsvader én aartsleugenaar Jakob

De lol van Tuimelteksten
…die blazen je even omver

Andere nummers