Open Deur december 2017 / Wek mijn zachtheid weer

Wek mijn zachtheid weer – de eerste regel van dit lied ‘Voor de zevende dag’ van Huub Oosterhuis klinkt dit hele kerstnummer door. Als een dringende oproep, een vertwijfelde zucht, een voorzichtig gefluister.
Kerst roept die zachtheid vanzelf al op: een pas geboren kind, kaarslicht, warmte.
Kerst wordt algauw te zacht, te zoet. Maar de schattige baby heeft het koud in de tochtige stal, binnen de kortste keren wordt zijn leven bedreigd en moeten de ouders met hun kind op de vlucht.
Wek mijn zachtheid weer, om ‘te zien wat is’ – ook het onrecht en de pijn; om het licht niet te haten, niet te verharden, niet cynisch te worden.

Met onder andere:
• Kerstverhaal: De soldaat die vergat dat hij soldaat was
• Zeven stappen tegen cynisme
• Brief aan het kerstkind
• Overvallen door de zachtheid
• Het licht toelaten
• Praten met pesters?
• Muziektherapie – een zachte manier van wakker maken
• Prachtige foto’s en (kerst)gedichten

Andere nummers