Open Deur april 2016 / Het vuur van Petrus

Van alle leerlingen van Jezus is Petrus de meest uitgesprokene.
Haantje-de-voorste, impulsief. Loyaal en met een groot geloof.
Maar in de nacht van Jezus’ arrestatie ontkent hij iedere betrokkenheid. Wie was deze Petrus?

Met onder andere:

  • Het Petrus-principe: in de figuur van Petrus worden verschillende geloofshoudingen verkend.
  • Petrus in de beeldende kunst
  • Paus Petrus, paus Franciscus
  • Beeldmeditatie ‘Rennen naar het lege graf’
  • Een oude bekende: Petrus – portret van een herkenbare man met onhebbelijkheden
  • Wat doet het met je als je liegt?
  • Van ‘je eigen leven leiden’ naar ‘je laten leiden’

Andere nummers