September: Bijbels boos

September: Bijbels boos

God ontsteekt herhaaldelijk in woede, in de Bijbel. Jezus soms ook. Mensen worden boos op hun broer, hun volk, hun koning, op God. Wat is dat voor boosheid? Is dat niet gevaarlijk en achterhaald, een God die boos wordt? En wat heeft het voor zin om als mens boos te zijn op God?

MEER WETEN EN BESTELLEN

Kerstnummer: Wees niet bang

Kerstnummer: Wees niet bang

Makkelijk gezegd: wees niet bang! Toch staat het kerstverhaal (en zelfs de hele bijbel) vol met die oproep. Hoe moeten we die begrijpen? En hoe krijg je moed en vertrouwen in een angstige situatie? Een kerstnummer vol verhalen over angst en moed. Verhalen waarin een engel voorbijkomt de je op het goede moment een duwtje in de rug geeft...

MEER WETEN EN BESTELLEN

WORD ABONNEE

WORD ABONNEE

Als nieuwe abonnee leest u Open Deur het eerste jaar voor € 25,00! Liever eerst een proefabonnement? Dat kan ook: voor 6 euro ontvangt u 3 nummers.

JA, IK WIL EEN (PROEF)ABONNEMENT

Over Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Open Deur verschijnt elf keer per jaar, steeds rond een thema. Met elke maand nieuwe gespreksstof en inspiratie – interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt niet alleen gelezen maar ook besproken in gespreksgroepen en op bijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer. Overname van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. Wij doen ons best om de rechthebbenden van kaderteksten en illustraties op te sporen, maar dit is niet altijd mogelijk. Is de bronvermelding fout of afwezig, bel of schrijf dan met de redactie.

Open Deur wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op cd-rom. Informatie en opgave: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. Telefoon 0341-565499.