Optimisme als levenskracht

Het is verstandiger pessimist te zijn:
het leidt niet tot teleurstellingen en je verliest niet je gezicht;
daarom mag de verstandige geen optimist zijn.
Maar: optimisme is in wezen geen houding tegenover de situatie van het ogenblik maar een levenskracht.
Het is een kracht om te hopen als anderen het opgeven,
een kracht om het hoofd hoog te houden als alles fout schijnt te lopen,
een kracht om tegenslag te dragen,
een kracht die nooit de toekomst aan de tegenstander laat,
maar haar opeist voor zichzelf.

Er bestaat natuurlijk ook een dom en laf optimisme dat ontoelaatbaar is.
Maar optimisme als geloof in de toekomst mag door niemand geminacht worden,
ook al vergist het zich honderd keer;
het is de gezondheid van het leven,

die niet door de ziekte mag worden aangetast.

Dietrich Bonhoeffer

 

Uit: Verzet en overgave.
Geciteerd in: Dietrich Bonhoeffer, Een thematisch dagboek. Samengesteld door Gerard Dekker. Meinema, 2011.

 

Foto: Dmitry Ratushny op Unsplash