Open Deur lezerspanel

Open Deur is een maandblad waar de redactie zich met veel plezier, liefde en toewijding voor inzet. Maar we maken Open Deur natuurlijk voor onze lezers. Daarom horen we graag hoe Open Deur bij onze lezers ontvangen wordt. Om direct met lezers in gesprek te komen, organiseren we een lezerspanel.

Wat vindt u prettig/bruikbaar aan Open Deur en hoe zouden we Open Deur voor u nog bruikbaarder en aantrekkelijker kunnen maken?
Uw mening is belangrijk voor ons.

Praktische informatie: Het gaat om één bijeenkomst die  maximaal twee uurt zal duren, voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd.
Eventuele reiskosten worden uiteraard vergoed.
We zoeken een locatie die zo goed mogelijk te bereiken is voor iedereen die zich opgeeft en een datum waarop zoveel mogelijk mensen kunnen, voor de eerste keer in de periode eind juni/begin juli.

Wilt u meedoen aan het lezerspanel?
Vult u dan dit formulier in.

Naam

E-mailadres

Adres

Postcode + plaats

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.