Onverouderd 80 worden

Ik deed erg mijn best om niet ouder te worden. Veel succes had ik niet.
Sporten bracht vooral blessures, waardoor ik me juist ouder ging voelen. Mijn gematigde eetgewoonten beletten mij niet een buikje te ontwikkelen. Al geef ik toe dat een biertje voor het slapengaan misschien geen gematigde eetgewoonte is.
Wat ik ook doe, ik word steeds meer een schim van de jonge god van weleer. Ik kan de neergang misschien wat maskeren, maar zij zit nu eenmaal in de genen. Ik doe dus niet meer mijn best om niet ouder te worden.
Inmiddels heb ik wel een ander streven: om niet te verouderen. Dat kan ik wel voorkomen. Met verouderen bedoel ik: verzuren, zeuren, argwaan tegenover elke nieuwigheid. Er zijn, in deze zin, jongeren die al erg verouderd zijn en ouderen die nog nauwelijks verouderd zijn.
Ik ben nu 56. Of ik de 80 haal weet ik natuurlijk niet. Als dat zo is, dan hoop ik tegen die tijd niet verouderd te zijn, wie weet zelfs minder dan ik nu soms ben.

Stephan de Jong