Onovertroffen krachten

Hildegard von Bingen (1098-1179) was een vrome vrouw, abdis van meerdere kloosters en theologe. Dat is allemaal vrij bekend. Minder bekend is dat Hildegard ook een groot kenner van kruiden was. Vanwege haar kennis van geneeskrachtige kruiden werd ze wel de eerste vrouwelijke Duitse arts genoemd.

Als theologe geloofde Hildegard dat God een onovertroffen werkelijkheid is. Als abdis beschouwde ze een kuis leven als een onovertroffen deugd. Als arts wist ze dat seksualiteit een onovertroffen kracht is. Vandaar dat ze in haar kruidenboek vertelt dat wilde spijknardus een abortus kan opwekken. Het felgele boerenwormkruid bracht de menstruatie weer op gang. Ze waarschuwt voor de zilverbladige oleaster die bij het opwekken van een abortus gevaar voor het lichaam oplevert.

Hildegard wist dat nonnen in het klooster wel eens zwanger werden en behoefte hadden aan deze kennis. Ze was een vrome en praktische abdis, die besefte dat het menselijke in het heilige altijd aanwezig blijft en dat het vooral de kunst is om met onovertroffen krachten in het leven verstandig om te gaan.

Stephan de Jong is predikant van de Protestantse Gemeente Bussum en redactielid van Open Deur.