Nummers

Open Deur december 2017

Wek mijn zachtheid weer – de eerste regel van dit lied ‘Voor de zevende dag’ van Huub Oosterhuis klinkt dit hele kerstnummer door. Als een dringende oproep, een vertwijfelde zucht, een voorzichtig gefluister. Kerst roept die zachtheid vanzelf al op: een pas geboren kind, kaarslicht, warmte. Kerst wordt algauw te zacht, te zoet. Maar de

Open Deur november 2017

’s Nachts rusten meest de dieren, ook mensen goed en kwaad – zegt de 17e-eeuwse dichter Bredero in een van zijn liedekens. Iedereen slaapt, behalve de ongelukkige minnaar die eenzaam over straat zwerft. En andere slapelozen: piekeraars en pijnlijders, wakers en werkers, feestvierders en vrijers. Het donker brengt van alles naar boven: verlangen, wanhoop, helderheid

Open deur oktober 2017

Zet je masker af! Laat zien wie je bent! Dat lijkt een ideaal tegenwoordig. Echt moet je zijn. En open. Maar kan dat wel? Laten zien wie je ‘echt’ bent? Zijn maskers niet gewoon nodig? Leuk om mee te spelen? Zinnig om juist bewust iets van jezelf te laten zien? Met onder andere: Het is

Open Deur zomer 2017 De kunst van het wachten
Open Deur juli/augustus 2017

Wachten op de bus, op je beurt, op bezoek, op de uitslag, op het ochtendlicht. Geduldig of ongeduldig, geïrriteerd of popelend. Wachten is verloren tijd. Maar soms is het wel goed dat we de tijd kwijtraken. Dat we niet meer op de klok kijken, maar de tijd anders beleven. Dat we even niet bezig zijn,

Als een vogel - Open Deur juni 2017
Open Deur juni 2017

Vogels bewegen zich tussen hemel en aarde – ze komen waar mensen niet zomaar kunnen komen. Vederlichte en oersterke wezens. Vrij, als mensen ze niet vangen en kooien. Verlangen roepen ze op. Geen wonder dat de Geest van God als een vogel wordt verbeeld en bezongen. Met onder andere: Op de vleugels van de hoop:

Open Deur mei 2017

‘Ik voel me erg eenzaam’ zeggen een miljoen Nederlanders, blijkt uit onderzoek. En een derde van de Nederlanders voelt zich ‘wel eens eenzaam’. Dat zijn lang niet allemaal ouderen of alleenwonenden. Of eenzaamheid een probleem is? Ja – als je je afgewezen voelt of niet begrepen, als je waardevolle contacten met anderen pijnlijk mist. Er

Open Deur paasnummer 2017 Kiemkracht
Open Deur april 2017

Kiemkracht - doorbrekend leven.

Open Deur maart 2017 De berg
Open Deur maart 2017

Bergen staan op de aarde en reiken naar de hemel. Ze verbinden die twee. Zijn bergen daarom van oudsher plekken waar je God kunt ontmoeten? En wat kun je leren van de gang bergop en bergaf?

Luther - Open Deur februari 2017
Open Deur februari 2017

Maarten Luther lijkt een man vol tegenstellingen: radicaal en gematigd, vrolijk en bedrukt, moedig en angstig. Een veelzijdig man ook: theoloog, kerkhervormer, vertaler, muziekliefhebber, lieddichter. Kunnen we in al die tegenstrijdigheid en veelzijdigheid toch een paar dragende gedachten ontdekken? Met onder andere: Elk mens doet ertoe in de reformatie Luther op zijn best: de waarheid

Cover Open Deur januari 2017 Mystiek
Open Deur januari 2017

Mystiek – de zoektocht van de ziel naar vereniging met het goddelijke. Het lijkt vaag, mistig. Niet te vangen in de logische wereld van woorden. Oncontroleerbaar en vreemd. Maar het komt in alle religies voor. Een mystieke ervaring kan overweldigend zijn en iemands leven blijvend veranderen. Waar loopt de mystieke weg, hoe ga je die?

Welkom! kerstnummer Open Deur 2016
Open Deur kerstnummer 2016

Welkom! Over gastvrijheid Gastvrij zijn is in veel culturen een vanzelfsprekendheid. Het brengt mensen samen, maakt de aarde leefbaar. Maar makkelijk is het niet altijd. Hoe schep je ruimte voor de ander? Wie is er welkom, wie niet? Wat vraag je van een gast? Gastvrij zijn hoort bij kerst. Vooral dán gaan veel deuren open:

Dromen
Open Deur november 2016

Dromen zijn bedrog. Of toch niet, of niet helemaal, niet altijd? Sommige mensen zien, net als de mensen in bijbelse tijden, dromen als boodschappen van God. Anderen geloven dat overledenen via dromen contact met ons zoeken. Weer anderen zien ze als nachtwerk van onze geest, met nuttige informatie over onszelf. Zelfs dagdromen kan heel zinvol

Franciscus van Assisi: Open Deur oktober 2016
Open Deur oktober 2016

Hij omhelsde een melaatse, gaf weg wat hij bezat en preekte voor vogels: Franciscus van Assisi. Achthonderd jaar later inspireert deze ‘minderbroeder’ nog steeds veel mensen. Ook de huidige paus, die zijn naam heeft gekozen. Wie was deze man? Wat maakt zijn leven zo inspirerend voor mensen van nu? En hoe werken de leefregels van

Open Deur september 2016 Wie is de mens? Genesis 2-5
Open Deur september 2016

Wie is de mens? Genesis 2-5

Open Deur zomernummer: Op een eiland
Open Deur juli/augustus 2016

Op een eiland. Eilanden spreken tot de verbeelding. De afzondering trekt. De kleine en toch grote ruimte met overal zicht op de horizon, waar hemel en aarde elkaar raken.

Seks: lust, genot, overgave...
Open Deur juni 2016

Seks: lust, genot, overgave...

Open Deur mei 2016

Laat je stem horen!

Open Deur april 2016 Petrus
Open Deur april 2016

Van alle leerlingen van Jezus is Petrus de meest uitgesprokene. Haantje-de-voorste, impulsief. Loyaal en met een groot geloof. Maar in de nacht van Jezus’ arrestatie ontkent hij iedere betrokkenheid. Wie was deze Petrus? Met onder andere: Het Petrus-principe: in de figuur van Petrus worden verschillende geloofshoudingen verkend. Petrus in de beeldende kunst Paus Petrus, paus

Opstaan Open Deur Pasen 2016
Open Deur Pasen 2016

Op weg gaan, vallen, opstaan, nog eens vallen, overeind geholpen worden, weer opstaan… Die beweging maken we in dit paasnummer van Open Deur, in beelden en verhalen. Een beweging die iedereen kent. Gaan, vallen en opstaan – het hoort bij een mensenleven. Het is bijna dagelijkse kost. Maar soms kun je niet verder, ben je

Open Deur februari 2016

Barmhartigheid. Een prachtig woord en een mooie deugd met een lange geschiedenis, die een grote rol speelt in de christelijke traditie. Neem de ‘Zeven Werken van barmhartigheid’ en de beroemde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.’ Maar barmhartigheid roept ook associaties op met een betuttelend soort medelijden of een plicht die je met op elkaar geklemde

Open Deur januari 2016

Veerkracht… Spanning en ontspanning, last en lust: het elastiek van ons leven kan dat doorgaans prima aan. Zelfs na ernstige trauma’s kunnen mensen weer opveren. Maar soms is de rek eruit. Kun je veerkracht oefenen, er een voorraadje van opbouwen? En áls de rek eruit is, kun je je veerkracht dan terugkrijgen? Met onder andere:

Open Deur juni 2015

Steeds beter?

Open Deur mei 2015

Vincent van Gogh

Open Deur paasnummer 2015

De zeven kruiswoorden

Open Deur maart 2015

Vrouwen die de wereld veranderen

Open Deur december 2013

Voor de kinderen van deze wereld

Open Deur april 2013

Beelden van God

Open Deur november 2012

Een waardige dood

Open Deur april 2012

Tot bloei komen

Open Deur maart 2012

Geloven zonder kerk