Niemand bezit de aarde

Twee mannen ruzieden al jaren over een stuk grond. Omdat ze niet verder kwamen, legden ze hun ruzie voor aan een rabbi.

De rabbi zag dat de mannen niet bereid waren tot overeenstemming. Hij vroeg hun om hem het stuk grond aan te wijzen. Bij het stuk grond aangekomen, legde de rabbi zijn oor op de aarde. Hij luisterde aandachtig en stond weer op. Hij zei tegen de mannen: ‘De aarde heeft mij verteld aan wie van jullie dit stuk grond toebehoort. Ze vertelde dat het aan geen van jullie beiden behoort. Integendeel, vertelde de aarde, die twee behoren aan mij, de aarde, toe. Binnenkort, als zij zijn gestorven, zullen zij in mij begraven worden.’

De mannen beseften ineens hun sterfelijkheid en hoe dom het is om je leven te verdoen met ruzies over onbelangrijke dingen. Ze kwamen al snel tot overeenstemming.

(vrij naar een Joods verhaal)

 

Stephan de Jong, predikant van de Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel en redactielid van Open Deur.