Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Van iemand die wordt geëxecuteerd, verwacht je geen troost. Ook van Jezus aan het kruis niet. Toch zei Jezus daar iets dat voor velen een diepe troost is geworden: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Niet weinigen herkennen zich in deze klacht van Godverlatenheid. Kennelijk is die verlatenheid geen gevolg van zwakheid of ongeloof. Jezus zelf, in wie velen God zagen, zag God niet meer.

Als je gelooft dat God op bijzondere wijze in Jezus zichtbaar werd, kun je zelfs met enig recht zeggen dat in Hem God van God verlaten was. Het christendom is, zo bezien, een paradoxale godsdienst: het spreekt van een God die voor even atheïst is geworden. In die momenten waarin we ons van God verlaten voelen, waarin gelovigen zich even atheïst kunnen voelen, zelfs dan staat God naast ons.

Stephan de Jong is predikant in de Protestantse Gemeente Bussum en redactielid van Open Deur.

In de weken voor Pasen sluiten de blogs van Open Deur aan bij het thema van het paasnummer: de 7 kruiswoorden (zeven zinnen die zijn overgeleverd als de laatste woorden van Jezus aan het kruis). Voor meer informatie, zie: http://www.open-deur.nl/pasen2015.