Profeten / Liturgiesuggesties voor een viering met het thema 'profeten', Open Deur sept 2017

Download als pdf

Bijbellezing

1 Koningen 19:1-10
Sluit aan bij ‘Zo spreekt de Eeuwige’ (Open Deur, p. 10,11)

 

Liederen bij het thema

 • Jesaja de profeet zag in de geest
  (Liedboek voor de kerken: gezang 24)
 • Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd / Autem in Domino gaudebo / Het lied van Habakuk
  (Liedboek 2013: 156, Oud-Katholiek Gezangboek: 527, Evangelische Liedbundel: 55)
 • Jona heeft God wel verstaan
  (Gereformeerd Kerkboek Gezang: 33, Alles wordt nieuw 1: 12)
 • Het zal zijn in het laatste der tijden
  ( Liedboek 2013: 447, Liedboek voor de kerken: Gezang 23, Gezangen voor Liturgie: 463)
 • Om Sions wil zwijg ik niet stil
  (Liedboek 2013: 176, Liedboek voor de kerken: Gezang 34)
 • Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
  (Liedboek 2013: 537, Tussentijds: 146, Gezangen voor Liturgie: 569, Zingt Jubilate: 309, Oud-Katholiek Gezangboek: 611)
 • Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
  (Liedboek 2013: 609, Liturgische Gezangen: 239, Verzameld Liedboek 362)
 • Gij gaat voorbij
  (Zangen van Zoeken en Zien: 184)

Activiteit

Rollenspel

Verdeel de aanwezigen in vier rollen:
• de profeet
• de koning(in)
• het volk
• de aarde
• God.
Bij elk van die groepen is één de woordvoerder, de anderen staan achter hem of haar en fluisteren de woordvoerder in wat hij of zij moet zeggen of doen.

Een of twee personen zijn spelleider. Deze bepaalt welk personage de actie heeft, dat wil zeggen: wie iets mag zeggen of doen. Je kunt het personage geheel vrij laten, maar ook een vraag stellen, bijvoorbeeld: ‘Wat doet dat (wat die ander net zei/deed) met jou? Hoe wil je dat tegen die ander zeggen of laten zien?’

De rollen krijgen op papiertjes de volgende ‘opdracht’ mee:
• Profeet: je krijgt een boodschap van God en moet de koning en/of het volk daarvan doordringen. De koning heeft de macht om je te doden en het volk kan je lynchen als je te ver gaat.
• Koning: de boodschap van de profeet komt je heel ongelegen en je weet ook niet zeker of het wel een boodschap van God is. Als je het niet goed aanpakt, verlies je je troon.
• Volk: alles wat jij wilt is eten voor je kinderen en een dak boven je hoofd. Dat is al moeilijk genoeg.
• Aarde: God heeft je wel gemaakt, maar lijkt sindsdien niet meer naar je om te kijken. Daar vind je wat van.
• God: Het gaat al heel lang niet goed. Niemand luistert nog naar jou. Je laatste hoop is gevestigd op de profeet. Met hem/haar kun je alleen via briefjes/influisteren praten.

Rond het spel af na 15 á 20 minuten of eerder als er vooral herhaling van zetten voorkomt. Vraag de deelnemers hun rol af te leggen en een plaats in de kring op te zoeken. Bespreek kort na: wat riep het bij je op? Wat vond je verrassend? Heb je nieuwe inzichten gekregen door dit spel? Let hierbij op dat niemand persoonlijk wordt aangesproken op zijn rol. Als dit toch gebeurt, corrigeer dit: niet ‘Arie zei’, maar ‘De profeet zei…’

 

Gedicht

Beginnend profeet
Hij zei het is soms bijna niet meer uit te maken
of ik een priester pelgrim of een pelikaan ben
zo moeilijk kan ik kiezen
tussen krijsen prediken en kwaken
en er is nog geen klank ontbrand
of de lamme monden de lede ogen
de buitenmate
vervlakte en vervloekte vaten
vullen zich met de nagalm
de malende kaken van de massa
maken mijn vuur tot walm
maar zei hij ook het is wel zeker
dat ik geen andere woorden heb
dan voor de liefde en ach (met een glimlach)
de liefde
ik heb er geen woorden voor.

Ellen Warmond

 

Citaat

Het aantal profeten is altijd groter
dan de vraag die naar hen bestaat.

Joodse spreuk

 

Zegen

Gezegend je vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend je oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.
Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.
Gezegend je schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend je lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend je handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend je voeten
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

(Uit de liturgie van de Week van Gebed, januari 2016)

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.