Liturgiesuggesties bij het thema ‘Bijbelse boosheid’


Open Deur september 2018

Viering of kerkdienst met het thema: ‘Bijbelse boosheid’

[Download deze liturgiesuggesties als pdf]


Bijbellezing 
Matteüs 23: 14-17
Sluit aan bij ‘Jezus is boos’ (Open Deur, pag 12,13)

Liederen die hierbij passen:

Blijvende Nabije – Zangen van zoeken en zien 253
Heer laat uw boosheid varen – De Nieuwe Psalmberijming Psalm 6
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch – Psalm 2
Ik schuil bij God – Psalm 11
Breng redding Heer – Psalm 12
Onkruikbare woorden, war ben je? – Nieuw Liedboek Psalm 12a
Linkerwang – rechterwang – De wereld is een toverbal 142
Die zegt God te zijn – Zangen van zoeken en zien  152
Om de mensen, godverlaten – Zangen van zoeken en zien  338
Lied van Amos – Verzameld liedboek 348
Niksers, leeghoofden – Liturgische Gezangen 1-172, Verzameld Liedboek 22
Rechtvaardigheid zal uitgaan boven kwaad – Zangen van zoeken en zien 449
Zoals ik ben, kom ik nabij – Tussentijds 109

Muziek
Vivaldi – Presto: Tempo Impetuoso d’estate

Citaat

Sussende woorden brengen een vertoornde in nog groter opwinding, zoals waterdruppels hete boter.

Pantsjatantra


Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.

Efeziërs 4:26,27

Activiteit

Nodig: muziekinstallatie of orgel/piano, microfoon, beamer, papier (A4), vetkrijt, zwarte inkt, platte penselen, kladpapier en pennen. Eventueel lappen, oud aardewerk.

Verdeel de groep in kleine groepjes die elk een onderdeel uitwerken:
– Beeldmateriaal: zet het gevoel van boosheid om in kleuren en vormen. Een tot drie bladen.
– Beweging: bedenk improviserend een expressieve dans van een minuut rond het thema boosheid.
– Muziek: zoek naar klanken die een woede-uitbarsting van begin tot einde weergeven. Pas dit in een stuk van een minuut.
– Eventueel een groep die speciale geluidseffecten uitwerkt, zoals brekend aardewerk, knallen, sissen.
– Desgewenst kan een extra groep zes woedende woorden zoeken. Dit kunnen bestaande woorden zijn, maar ook klankwoorden zonder een bestaande betekenis.

Breng alles in gereedheid en vertoon tegelijkertijd de beelden (beamer), klanken en geluidseffecten, beweging en woorden (ongeveer 1 woord per 10 seconden, gebruik de microfoon).

Zegen

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen,
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost
om pijn in vreugde te veranderen.
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld,
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
En moge God ons zegenen met honger en dorst,
honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten,
totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen.
Amen.

Fransiscaner zegenbede (bewerking)

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.