Liturgiesuggesties bij het thema ‘Heilige grond’, februari 2018

Download (pdf)

Bijbellezing

Exodus 3:1-6
Sluit aan bij ‘Trek je schoenen uit’ (Open Deur, p. 2,3)

Liederen die hierbij passen:

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten (Tussentijds 3, Zingend Geloven 2:66)
Wees stil voor het aangezicht van God (Evangelische Liedbundel 241)
Wees de grond onder mijn voeten (Zangen van zoeken en zien 183)
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta (Gereformeerd Kerkboek 2017 177, Op Toonhoogte 190, Weerklank 439)
Van grond en vuur zult Gij ons maken (Nieuw Liedboek 773, Tussentijds 192, Gezangen voor Liturgie 639)
Van God is de aarde en die haar bewonen (Psalm 24/Verzameld Liedboek 48)
Dit is heil’ge grond (Opwekking 360)
Ik zal in mijn huis niet wonen (Nieuw Liedboek 999, Gezangen voor Liturgie 474, Zangen van Zoeken en Zien 427, Verzameld Liedboek 344)

Muziek

Barbra Streisand: On Holy Ground

Activiteit: kaart van heilige plaatsen

Nodig: stiften en (gekleurd) papier om op te tekenen, scharen, plakband/lijm, lege muur of plaat.
Vraag: Denk aan een plek (plaats/grond/ruimte/situatie) die u als heilig heeft ervaren. Beschrijf en/of teken deze.
Bespreek de ervaringen met elkaar. Zijn er overeenkomsten? Welke plaatsen liggen dicht bij elkaar, welke ver uit elkaar? Bevestig samen deze heilige plaatsen op de muur/plaat, zodat een ‘heiligelandkaart’ ontstaat.

Gedicht

‘De moerbeitoppen ruischten’;
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, Hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En Sprak tot mij;

Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef Hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen
En sluimerde in.

Den morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zoo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

Nicolaas Beets (1814-1903)

Zegen

Zegen mij, o God,
de aarde onder mijn voeten.
Zegen mij, o God,
de weg waarop ik ga.
Zegen mij, o God,
de mensen op mijn pad.
O God van alle goden,
zegen mij mijn leven.

Zegen van Iona/Waltraut Stroh

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.