Liturgiesuggesties bij het thema ‘Gratis!’ / Liturgiesuggesties voor een viering met het thema 'Gratis!', Open Deur, januari 2018

Viering of kerkdienst met het thema: ‘Gratis!’

(Download als pdf)

Bijbellezing

Ruth 2:7-3:14
Sluit aan bij ‘Met de genade meewerken’ (Open Deur, p. 12,13)

Liederen die hierbij passen

Dat wij onszelf gewonnen geven
(Liedboek 2013: 816 / Zingend Geloven 8-43)
Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten
(Liedboek 2013: 787)
Een maaiveld in het morgenlicht
(Zangen van zoeken en zien, 552)
Beveel gerust uw wegen
(Liedboek 2013: 904/Liedboek voor de kerken Gezang 427)
Licht dat ons aanstoot in de morgen
( Liedboek 2013: 601/Tussentijds 118/Gezangen voor Liturgie 489/Zingend Geloven 2-133)
Genade zo oneindig groot
(Opwekkingsliederen 428/Hemelhoog 298/Evangelische Liedbundel 203/Op Toonhoogte 147)
Zomerlied (De boom is de aarde dankbaar)
(Verzameld Liedboek 780)

Muziek

Amazing grace

Gedicht

Verwijt

Hij vond dat ik mij
weer eens had misgaan:

Ik gaf genade meer
gewicht dan schuld.

Hij zag mij voor een
zware ketter aan.

Zo gaat het als
de waarheid wordt onthuld.

Geert Boogaard
(In: Het verdriet voorbij, Callenbach 1990)

Activiteit

Benodigdheden:
• Blanco kaartjes, formaat visitekaartje of iets groter. (Bijvoorbeeld http://usem.nl, of zelf snijden uit stevig papier/correspondentiekaarten);
• Pennen
• Collectezak, -schaal of -mandje
• Eventueel: ansichtkaarten met envelop en postzegels

Deel kaartjes en pennen uit.
Vraag de aanwezigen om hun naam en adres op een kaartje te schrijven.
Haal de kaartjes op met een collectezak, – schaal of –mandje.
Schud de kaartjes.
Leg uit: De schaal/collectezak gaat straks opnieuw rond. Pakt u allemaal één kaartje. (Wie het eigen kaartje heeft getrokken, legt het terug en trekt een ander kaartje.)
Stuur deze week een kleine attentie aan de persoon die op het kaartje vermeld staat. Dit kan een ansichtkaart zijn of een aardigheidje, iets dat u zelf heeft gemaakt of mooi vindt.
Als u vreest dit te vergeten, doe het dan nu meteen. (Verwijs naar de eventueel klaarliggende ansichtkaarten en postzegels. Zamel deze kaarten in en laat iemand ze naar de brievenbus brengen.)
Laat de collecteschaal/-zak/-mand met kaartjes rondgaan.
Geef de gelegenheid voor wie dat wil om een ansichtkaart te schrijven.

 

Gebed

Geef ons, God, een geest van soberheid
die ons leven mag beheersen:
dat wij onthecht zijn aan onszelf,
ons eigen leven niet willen bezitten,
of wegzinken in zelfgenoegzaamheid;
ons hart niet isoleren voor anderen
of voortdurend bezig zijn met onszelf;
dat liefde voor onszelf geen egoïsme wordt
en zelfrespect geen arrogantie of hoogmoed.

Geef ons, God, een geest van soberheid
die ons laat zien hoe ons leven
uit U voortkomt en een gave is;
die ons doet geloven dat niemand
leeft of sterft voor zichzelf,
die ons de hoop geeft dat voor U
geen enkel leven voor niets is;
die in ons het verlangen oproept
naar U, God, aan Wie alles toekomt.

Geef ons, God, een geest van soberheid
in onze omgang met elkaar,
in alles wat we zeggen en doen,
in onze opvoeding van kinderen,
in het gebruik van het goed der aarde,
in de besteding van ons bezit,
in ons dagelijks gedrag,
in ons spreken over U.

Geef ons, God, dat wij
zo innerlijk onthecht zijn
dat wij onszelf onbelemmerd
kunnen geven
en daardoor gevoed worden
in ons verlangen naar U.

(Paul Bruggeman en Gerard Zuidberg: Met menselijke ogen zien in het licht van Gods gelaat, Amsterdam 1975)

Zegen

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.

(Zegenbede van St. Patrick)

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.