Liturgiesuggesties bij het thema ‘Nacht’

Downloadbare pdf

Bijbellezing
Naar keuze een of twee van onderstaande teksten:
Genesis 32: 23-27: Jakob bij de Jabbok
Exodus 12:42: de nacht van de uittocht uit Egypte
1 Samuël 3: 1-11: de roeping van Samuël
Job 4: 12-17: Job krijgt antwoord in het duister
Jesaja 8:21-9:1: Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht
Matteüs 25:1-13: De wijze en de dwaze meisjes
Johannes 2:23 – 3:21: Ontmoeting tussen Nikodemus en Jezus

Sluit aan bij ‘De twee gezichten van de nacht’ (Open Deur, p. 2,3) en ‘Nog is het nacht’ (Open Deur, p. 12, 13)

Liederen die hierbij passen:

 • Nu lig ik wakker in de nacht ( Liedboek 2013: 88a)
 • Nu is de dag voorbij gegaan (Liedboek 2013: 242)
 • Nu is de dag ten einde (Liedboek Gezang 389; Liedboek 2013: 244)
 • Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht (Liedboek 2013: 263; Opwekkingsliederen 520; Evangelische Liedbundel 167; Zangen van Zoeken en Zien 273;  Zingend Geloven 8-23)
 • Een schoot van ontferming is onze God (Liedboek 2013: 158b)
 • Nu de avond valt (Nieuw Liedboek 192a)
 • God gaat zijn ongekende gang (Nieuw Liedboek 943)
 • Ik word verteerd door vrezen (Psalm 6:2)
 • In diepe nacht ben ik gegaan (Liedboek 2013: 808)
 • Het was een nacht (Verzameld Liedboek 882)
 • Dat wij niet slapen (Verzameld Liedboek 555)
 • De nacht is haast ten einde (Liedboek voor de kerken Gezang 130; Liedboek 2013 445)
 • Wachter hoever is de nacht (Gezangen voor Liturgie 467)
 • O Heer, de nacht komt over ons (Op toonhoogte 2015: 247)
 • In de donkere nacht (Op toonhoogte 2015: 85)
 • Als alles duister is (Dans nos obscurités) (Tussentijds 173; Taizé liederen en gebedenboek)
 • De nacht loopt ten einde (Verzameld Liedboek 390; Gezangen voor Liturgie 427; Tussentijds 133)

Muziek
O notte, o dea del mistero (N. Piccini)
https://youtu.be/ZaR2zNopD2U


Activiteit: ‘Nachtleven’

Materiaal: stevig tekenpapier (correspondentiekaarten), waterverf of ecoline, dikke kwasten/penselen, zwart vetkrijt, cocktailprikkers (of iets anders met een scherpe punt).

Houd een kort groepsgesprek over de volgende vragen: Wat betekent ‘nacht’ voor jou? Kun je (altijd) goed slapen of lig je ook wel wakker (en dan?)? Slaap je wel eens ergens een nachtje over? Heb je wel eens dromen die veel betekenis voor je hebben (bijvoorbeeld inzicht, troost)? Is er een speciale droom die bijzonder veel indruk op je heeft gemaakt?

Verwerk iets uit je persoonlijke ‘nachtleven’ op het papier: maak een kleurrijke ondergrond met waterverf of ecoline, bedek die volledig met zwart vetkrijt en kras daarin een tekening, zodat de onderliggende kleuren op de lijnen naar boven komen.
Gebed

Nu het avond is,
waak Gij schepper, als wij slapen
In de duisternis,
waak Gij schepper, als wij slapen
U behoren wij,
waak Gij schepper, als wij slapen
Die ons hebt behoed,
waak Gij schepper, als wij slapen
Zie toch naar ons om,
waak Gij schepper, als wij slapen
Gij die liefde zijt,
waak Gij schepper, als wij slapen
Zegen ons vannacht,
waak Gij schepper, als wij slapen
God, vreemde en verre God,
waar ben Je?
Want we hebben veel met Je te bepraten.
De stormen zijn over ons heen gekomen.
Alles wat ons lief is, is ons ontnomen.

We gaan de nacht in
waarin we de slaap niet kunnen vatten.
Er is zoveel gebeurd vandaag
dat ons wakker houdt.
Jij weet daarvan, die alles peilt en ons hart doorgrondt.

Heer wij bidden Je, wees ons in ons verdriet nabij
met jouw stilte, je genade en je goedheid,
met je troost en zegen.

Henk Buning
Uit: Zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag. Meinema, 2005.

 

Zegen

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
Ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

(Tekst: Sytze de Vries, Liedboek 2013: 423/Tussentijds 114 vs 1 en 2)

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.