Liturgiesuggesties bij het thema Verzet – Mei 2018

Viering of kerkdienst met het thema: ‘Verzet’

[Download als pdf]

Bijbellezing

2 Samuel 21
Sluit aan bij ‘Gloeien van verontwaardiging’ (Open Deur, p. 12)

 

Liederen die hierbij passen:

Dit is het wonder: de kracht van de Geest (Liedboek 2013 682)
Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen (Gezang 242)
Lied van Rispa (Verzameld Liedboek 347)
Ja, de Trooster is gekomen (Gereformeerd Kerkboek 102,  Weerklank 198)
Van grond en vuur zult Gij ons maken (Liedboek 2013 773, Tussentijds 192, Gezangen voor Liturgie 639, Zangen van Zoeken en Zien 466, Liturgische Gezangen 2-43, Verzameld Liedboek 910)
Vuur dat licht van leven geeft (Zangen van zoeken en zien 497)
Dank zeg dank (Van de CD In die dagen – Herman Verbeek Tekst en muziek op kerkliedwiki)
Wie door de Geest is aangeraakt (Zangen van zoeken en zien 117)
Als alle hoop vervlogen is (Tussentijds 179)

 Activiteit
Nodig: brandende paaskaars, waxinelichtjes of kleine kaarsjes met een druppelmanchet.

Deelnemers staan in een kring.
Een eerste persoon steekt aan de paaskaars de kleine kaars aan en zegt:

De Geest zet mij in vuur en vlam om … [geeft aan waartoe hij/zij geïnspireerd is].
Welk heilig vuur heeft God in  jou ontstoken?

De persoon steekt met de eigen kaars die van de volgende aan.
Die herhaalt de tekst van de eerste persoon met een eigen invulling en geeft het vuur door aan de volgende in de kring. Tot iedereen een brandende kaars heeft.
Laat de kaarsen branden en luister naar muziek.

Muziek

Come down, o Love Divine
Fernando Ortega
https://youtu.be/CLQu6_Tjk9M


Tekst

Als je in mensen
geloofd hebt
die het af lieten weten,
ga dan toch door
te geloven!

Als je op een wonder
gehoopt hebt
dat niet is gebeurd,
ga dan toch door
en blijf hopen!

Als je een spoor
van de liefde
na wilde laten
dat werd vertrapt,
ga dan nog verder
met liefde!

Als je gedroomd hebt
en daarna ontwaakt,
droom weer
en droom verder
tot aan de morgen!

(Vrij naar de Talmoed)

Zegen

God, zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.
Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.

Amen.
Bron: zielgaattevoet.nl

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.