Liturgiesuggesties bij het thema: Toewijding

Suggesties voor een viering of kerkdienst bij Open Deur, november 2019

Download pdf


BIJBELLEZING

Romeinen 6:17-23
Sluit aan bij ‘Toewijding maakt vrij’ en ‘Ruimte voor je eigen hart’
(Open Deur, november 2019, pag. 2,3; 6)


LIEDEREN DIE HIERBIJ  PASSEN:

Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag Liedboek 213 151
Liedboek voor de kerken Gezang 6
Gezangen voor Liturgie 151
Zingt Jubilate 421
Liturgische gezangen 1-71
Wij komen als geroepen Liedboek 2013 612
Tussentijds 8
Zingend Geloven 5-3
Doorgrond mijn hart Op Toonhoogte 2015 269
Opwekkingsliederen 222
Hemelhoog 295
Evangelische Liedbundel 308
Zangbundel Joh. de Heer 541
God is tegenwoordig Liedboek 2013 906 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 323 (a)
Op Toonhoogte 2015 272 | 2005:215
Weerklank 431 (a)
Zangbundel Joh. de Heer 533 (c)
Neem mijn leven, laat het, Heer Liedboek 2013 912
Liedboek voor de kerken Gezang 473
Op Toonhoogte 2015:286 | 2005:235

 

ACTIVITEIT
Bespreek in groepen van maximaal tien personen de volgende vragen:
Welke voorbeelden van toewijding kent u in uw eigen omgeving?
– Heeft u in uw eigen leven momenten of activiteiten waar u zich toegewijd voelt, in een flow raakt of met volledige aandacht erin opgaat? Wat deed dat met uzelf?
Toewijding kan over jaren of misschien zelfs een leven aan inzet gaan, maar ook kleine dingen, zoals het bakken van een taart, het vegen van een stoep of het luisteren naar iemand kan men met toewijding doen.
– Wat staat toewijding in de weg?
Laat ieder voor zichzelf opschrijven:
– Welke kleine dingen doet u / wilt u in de toekomst met toewijding doen?

 

CITAAT

Iedere taak die goed is uitgevoerd door iemand die volledig toegewijd is, is altijd een bron van inspiratie.

Carlos Ghosn
(Frans-Libanees-Braziliaans zakenman, CEO Renault)

  

GEDICHT

Als het zout der aarde zijn
is liefdevol bescheiden zijn
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimtescheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor de ander zijn
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van de Geest te zijn,
Zo spiegel van de Wijsheid zijn.

Marijke de Bruijne

 

ZEGEN

Moge de God die zei ‘Ik ben’
jouw hart en hoofd,
je mond en oren,
je handen en je voeten
vullen met liefde
om er te zijn
tot zegen voor mens en dier,
plant en steen,
water en lucht,
voor heel Gods schepping.

Amen

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.