Liturgiesuggesties bij het thema Taboe

Open Deur, mei 2019: Viering of kerkdienst met het thema: ‘Taboe’

Bijbellezing
Ezechiël 34:1-2
Sluit aan bij ‘In vredesnaam’ (Open Deur, pag. 10)

 

Liederen die hierbij passen:
Ach Heer, geef vrede aan het land –   Zingend Geloven 2-98
De schapen, alle honderd – Liedboek voor de kerken Gezang 58, Weerklank 50
Met het schaamrood op de kaken – Zangen van zoeken en zien 478
Wij hebben de schande bedreven –  De woorden gezongen 20, Het lied op onze lippen 28
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt – Liedboek 2013 946, Zangen van Zoeken en Zien 28, Verzameld Liedboek 796
Een mens te zijn op aarde – Liedboek 2013 538, Liedboek voor de kerken Gezang 172,
Gezangen voor Liturgie 432, Zangen van Zoeken en Zien 39a
Dat wij als wachters op de muren zijn – Zingt Jubilate 769,  Zingend Geloven 4-50

 

Citaat

Er is maar één zonde: gebrek aan hart.

Multatuli

 

Activiteit

Nodig: lijsten (bijlage), zoveel als deelnemers en pennen/potloden. Een whiteboard/schoolbord/flipover kan handig zijn bij de plenaire bespreking.

Lees de volgende tekst voor:

In elke groep gelden – bovenop de wetten en statuten onuitgesproken regels over wat je wel moet of niet mag doen. Sommige dingen zijn zo taboe dat wie ze toch doet, buiten de groep valt. Ook al zijn de taboes onuitgesproken, iedereen weet welke het zijn, lijkt het. En anders ontdek je het vanzelf als je ze overtreedt, door de afkeuring die je ten deel valt.
Welke taboes zie jij in deze groep? En ervaar je in deze groep nog andere taboes?
Jullie krijgen een lijst met taboes. Zet een plusje achter de taboes die je in deze groep herkent, een minnetje als je ze niet herkent. Geef vervolgens een krul achter de taboes waar je het mee eens bent en een kruis achter taboes die doorbroken mogen worden.
Vul de lijst aan met eventueel andere taboes die jij in deze groep ervaart.

Deel de lijsten uit en pennen/potloden en geef 5 minuten voor het invullen.

Bespreek plenair, of, bij een grote groep in groepjes van 8 tot 12 mensen:
– Welke taboes werden herkend? (Tel het aantal plusjes per taboe)
– Welke andere taboes ervaart men in deze groep? Hoe groot is de herkenning daarvan bij de anderen?
– Sommige taboes zijn terecht. Welke taboes zou je ter discussie willen stellen? Bespreek / bediscussieer met elkaar een of twee van deze taboes.

Muziek

J.s. Bach: Cantate ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist.’ (BWV 45)
Vanaf het Arioso ‘Es werden viele zu mir sagen’

https://youtu.be/ius4OyXidk0?t=630

Arioso Bas
Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissaget, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan?
Denn werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter!

Aria Alt
Wer Gott bekennt
Aus wahrem Herzensgrund,
Den will er auch bekennen.
Denn der muss ewig brennen,
Der einzig mit dem Mund
Ihn Herren nennt.

Resitativo Alt
So wird denn Herz und Mund selbst von mir Richter sein,
Und Gott will mir den Lohn nach meinem Sinn erteilen:
Trifft nun mein Wandel nicht nach seinen Worten ein,
Wer will hernach der Seelen Schaden heilen?
Was mach ich mir denn selber Hindernis?
Des Herren Wille muss geschehen,
Doch ist sein Beistand auch gewiss,
Dass er sein Werk durch mich mög wohl vollendet sehen.

Choral
Gib, dass ich tu mit Fleiß,
Was mir zu tun gebühret,
Worzu mich dein Befehl
In meinem Stande führet!
Gib, dass ichs tue bald,
Zu der Zeit, da ich soll;
Und wenn ich’s tu, so gib,
Dass es gerate wohl!

Gedicht

ONTDEKKING

Hier licht het. Braak. Indolent aan de dag.
Er zou in gevist en gebaad, om gefietst en
gezond, over gezeild en gestaard zijn, hoog
van opgegeven onder douches en achter
glazen, als het zich had laten kennen.

Tot op heden betrof het altijd andere
meren, hun helderheid, hun zomers,
hun stilte. Dit was het water waarover
men zweeg; deze plek vond bestaan in
absentie. Maar vanaf nu dus niet meer.

Harmen Wind (1945-2010)

 

Zegen

Moge God de Vader ons zegenen
moge God de Zoon ons heel maken
moge de Heilige Geest ons verlichten
en ons ogen geven om mee te zien
oren om mee te horen
en handen om Gods werk mee te doen
voeten om mee te lopen
en een mond om woorden van verlossing te preken
en moge de engel van de vrede over ons waken
en ons tenslotte leiden door Gods genade
tot in het eeuwig koninkrijk.
Amen.

Dominicaanse zegenwens

 

Bijlage t.b.v. activiteit:

Taboes in onze groep

 

    Herken ik Mee eens
  Dit mag echt nooit in onze viering/dienst: + ja
– nee
V mee eens
X niet mee eens
1. Praten tijdens de viering (behalve nu).    
2. Halverwege opstaan en iets anders gaan doen (tenzij je een heel dringende reden hebt).    
3. Op je mobiel bezig zijn.    
4. In zwemkleding komen.    
5. Foto’s maken.    
6. Geld uit de collectezak halen omdat je het hard nodig hebt.    
7. Tijdens de preek zeggen dat je het niet eens bent met wat de voorganger zegt. Of zeggen dat je het er wel mee eens bent.    
8. Je stil gebed op een papieren vliegtuigje schrijven en dat de zaal in sturen terwijl de rest met de ogen dicht zit.    
9. Ergens gaan zitten waar iemand anders altijd zit.    
10. Er wat van zeggen als iemand op jouw vaste plek is gaan zitten.    
11. Vloeken.    
12.      
13.      
       

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.