Liturgiesuggesties bij het thema ‘Rembrandt’ (Open Deur oktober 2019)

Suggesties voor een viering of kerkdienst, bij Open Deur oktober 2019

Download pdf


Beeld
Toon voor de aanwezigen goed zichtbaar het schilderij ‘Zelfportret van de kunstenaar met zijn jonge vrouw Saskia

BIJBELLEZING

Lucas 15:11-32
Sluit aan bij ‘Hier en nu ben je thuis’
(Open Deur, pag. 4,5)


LIEDEREN DIE HIERBIJ  PASSEN:

Een jongen met een grote mond Liedboek 2013 185
Ik, zegt God, ik ben nabij Zangen van Zoeken en Zien 382
Jij die bent: “Ik zal er zijn voor u” Zingt Jubilate 758
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam Op Toonhoogte 2015 189
Weerklank 443
Opwekkingsliederen 770
Hemelhoog 460
Dit zegt de Heer tot allen die nog treuren Het lied op onze lippen 17
Lied van de Week 870804
Een klacht klinkt uit Gods vaderhart Weerklank 250 (b)
Evangelische Liedbundel 67 (a)

 

ACTIVITEIT

 

Lees rustig de onderstaande tekst voor, pauzeer kort na elke zin:
Onze zintuigen verbinden ons met het hier en nu. Dat gaan we nu ervaren.
Sluit een moment je ogen. Wat hoor je? Wat ruik je? Welke smaak heb je in je mond? Wat voel je in of aan je lichaam? Voel de temperatuur in deze ruimte. Open je ogen. Kijk naar de hand van degene naast je. Probeer niet te oordelen of te interpreteren. Wat zie je? Geef elkaar een hand. Hoe voelt die hand? Groet elkaar met een goedemorgen of een ander woord dat in je opkomt en luister goed: hoe klinkt de stem van de ander?
Tot zover de oefening.
Als je meer in het hier en nu wilt zijn, kan het helpen om een of meer keren per dag op deze manier bewust te zijn van wat je zintuigen waarnemen.
 

CITAAT

Van Gogh heeft het geheim van het leven geraakt. En dat was bij Rembrandt ook zo.

Karel Appel
(kunstschilder en beeldhouwer 1921-2006 )

 

MUZIEK

Saskia van Uylenburgh (Laurens van Rooyen, 1977, CBS-records)
https://youtu.be/8P42FdXQlDI

 

GEDICHT

Rembrandt en Saskia

Neem Saskia maar van mijn schoot.
Zij woont te zeer in haar gewaden,
Die eerder vorm dan vuur verraden.
Nooit zal zij aan de lust bezwijken:
Zij lacht wel als de feestgenoot
Fiks toetast, maar wat haar begroot
Zijn kreukels die zij glad moet strijken.

Ik zoek vergeefs haar zoete glans
Tot gloed, haar fijnbeheerst verbazen
Tot het mirakel aan te blazen
Van Rembrandts hartstocht-met-penselen.
Gehuwd, vraag ik haar nog ten dans.
Vroeger een schilder, moet ik thans
Als verversknecht ’t model bestelen.

O, zij geeft alles, diefstal lijkt
Onnodig van de erfgenamen.
Maar als model zal zij zich schamen:
Zij ducht de kijkers door de kieren!
En al die tooi waarmee zij pronkt,
’t Geheven glas dat naast haar vonkt,
Ontnucht’ren haar bij ’t feesten vieren.

Feest tegen feest, doek tegen doek.
Zij tracht met haar fluweel en zijde
De meesterwerken te bestrijden.
Waartoe nog kleuren aan te mengen?
Merk hoe ik tegen hoog bezoek
Knipoog en binnensmonds wat vloek
Van weelde die de vrouwen brengen.

Waarom niet, Rembrandt, eens voor al
De stijve borstel te verruilen
Voor ’t haar dat aan mijn borst zal schuilen
Als ons de roes wil overmannen?
Voor haar is dat een ongeval,
Een misverstand, een zondeval.
De wijn blijft beter in de kannen.

Apollo, nimmer Amors klant,
Wist lust om blote huid te stillen
Door Marsyas meteen te villen
Toen die een fluit zo goed hanteerde.
Aan hém is Saskia verwant:
O schande van de overkant
Der goden, waar de mens van leerde!

O Saskia, mijn liefde ís
Het niet, waartegen zich te weer stelt
Mijn kunst’naarstrots: het is het leergeld,
Aan alle vrouwen te betalen,
Die gladder zijn dan het vernis,
Die koel zijn als Semiramis,
Die als wíj werken ademhalen.

Simon Vestdijk

 

ZEGEN

Heer,
zegen onze ogen
om over alle menselijke gebreken en tekortkomingen heen
op zoek te gaan naar het goede in de ander
en met uw ogen te leren kijken naar de medemens op onze levensweg.

Zegen onze oren
dat we hoopvolle woorden horen,
woorden die anderen kunnen bemoedigen,
woorden die verhelderen in donkere momenten,
woorden van troost die verdriet helpen dragen,
woorden van bewondering als schoonheid ons ontroert.
Leer ons de noodkreet verstaan achter stille woorden
van mensen die op ons beroep doen.

Zegen onze mond
om op het goede moment
het juiste woord te spreken van vergeving en bevrijding
dat mensen nieuwe toekomst leert ontdekken.

Leer ons de taal van deze tijd
om ons geloof met anderen te delen
in goede en kwade dagen.

Zegen onze handen
om de vele goede gaven van het leven met anderen te delen
en om mensen in uw naam samen te brengen.

Zegen onze voeten
om in het leven van elke dag
uw wegen van vrede en verzoening te gaan.

Zend ons naar plaatsen waar mensen wachten
op uw verlichtend woord.

Heer,
zegen ons doen en laten
om anderen meer tot zegen te zijn.

Amen.

(fr. Erik Schaefer O. Praem)

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.