Liturgiesuggesties bij het thema ‘Nieuw geloven’ – Pinksteren 2019

Download als pdf

BIJBELLEZING
Handelingen 2:1-8

Sluit aan bij ‘Kom, Geest van onbevangenheid’ (Open Deur, pag. 10)


LIEDEREN DIE HIERBIJ  PASSEN:

Hierheen, Adem, steek mij aan Aandachtig Liedboek 99
Verzameld Liedboek 476 (a), 478 (b)
Kom o Geest des Heren, kom Liedboek 2013 669
Liedboek voor de kerken Gezang 238
Gezangen voor Liturgie 520
Goede adem, raak ons aan Zangen van Zoeken en Zien 500
Zing een nieuw lied, alle landen Liedboek 2013 96a
Tussentijds 37
Geref. Kerkboek Psalm 18
Gezangen voor Liturgie 561
Evangelische Liedbundel 22
Zing een nieuw lied voor God de Here Liedboek 2013 98
Liedboek voor de kerken Psalm 98
Weerklank Ps 98
Zingt Jubilate 519
Gez.v.d. Evangelische Broedergemeente 328
Als de wind die waait met vlagen Liedboek 2013 700 (a)
Dat woord is niet in steen geschreven Zangen van Zoeken en Zien 581
Dat wij volstromen met levensadem Liedboek 2013 694
Gezangen voor Liturgie 416
Zangen van Zoeken en Zien 499
Aandachtig Liedboek 48
Liturgische Gezangen 1-182
Wij leven van de wind Liedboek 2013 687
Liedboek voor de kerken Gezang 249
Op Toonhoogte 2015 143
Weerklank 208
Hemelhoog 565

 

 

CITAAT

Geloof zit in het hart, niet in de knieën.

Goethe

 

ACTIVITEIT

Benodigdheden: A4-papier, lijm, tijdschriften, stiften
Laat de mensen even telkens korte tijd in stilte nadenken over de volgende vragen:
– Hoe geloofde je als jong kind?

– Welk beeld past bij je geloof als puber?
– Hoe veranderde je geloof in de levensfasen daarna en hoe is het nu?
Maak een tekening of collage van de weg die je met of zonder je geloof tot hier hebt afgelegd.

 MUZIEK

Simeon ten Holt – Canto Ostinato
A Spiritual Concert: East meets West
Aart Bergwerff  – orgel, Kadir Sonuk – derwish dans
September 2011, Grote Kerk Vianen

GEDICHT

Volg me naar later

Leanabh an Aigh
Morning has broken

Volg me naar later, volg me naar morgen
over het water, over de zee.
Geef je in vrede, voel je geborgen.
Laat het verleden, kom met me mee.

Laat het maar komen, laat je maar zweven,
stap in je dromen, volg nu je hart.
Laat alles achter, voel je omgeven.
Maak jezelf zachter, kom naar de start.

Laat het gebeuren, niet meer gevangen.
Nu niet meer treuren, voel je weer blij.
Breek alle banden, volg het verlangen.
Open je handen, eindelijk vrij.

Coot van Doesburgh
In: Licht. 100 liedjes voor iedereen

 

Bijna nooit

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht
zich bedenken, zwenken, terug.

 Judith Herzberg
In: Dagrest, Uitgeverij G.A. van Oorschot, 1984


ZEGEN

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden. Amen.

Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.