Liturgiesuggesties bij het thema ‘Maakbaar?’ / Bij Oecumenisch maandblad Open Deur, januari 2019

Download als pdf

Bijbellezing

Genesis 11:1-9
Sluit aan bij ‘Laat ontregelende ervaringen toe’ (Open Deur, pag 12,13)

Liederen die hierbij passen:

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
Liedboek 2013 920, Tussentijds 203, Gezangen voor Liturgie 608, Zingend Geloven 2-120

Wat de toekomst brengen moge
Liedboek 2013 913, Liedboek voor de kerken Gezang 293
Op Toonhoogte 2015 399, Weerklank 471, Oud-Katholiek Gezangboek 720, Opwekkingsliederen 377

Met Noach gaan we bouwen
– Liedboek voor de kinderen 4

Beveel gerust uw wegen
– Liedboek 2013 904, Liedboek voor de kerken Gezang 427, Weerklank 501, Zangbundel Joh. de Heer 411

Tempeltorens hoog opreizend
– Verzameld Liedboek 289

De toren van Babel
– Alles wordt nieuw I:4

Ons leven, Heer, is in uw hand
– Weerklank 512

 

Gedicht

 

Hard facts

Het gras is gemaaid, de bloemen staan op stelen,
de blaren hangen keurig aan de boom.
De een heeft een huisdier wat te bevelen,
iemand te strelen, iemand te slaan,
de ander zichzelf om mee om te gaan.

Jan Emmens
Uit: ‘Een hond van Pavlov’, 1969.

 

Citaat

Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken.

Epictetus (Romeins stoïcijns filosoof 50-130)

 

Activiteit

Nodig per groepje: 20 stokjes spaghetti, 1 rolletje plakband, 1 meter touw

Verdeel de aanwezigen in groepen van 4 of 5 personen.
Geef de helft van de groepen toestemming om te praten, de andere helft moet zwijgend de opdracht uitvoeren.
Geef ze de opdracht een zo hoog mogelijke toren te bouwen in 15 minuten. Voorwaarde is dat bovenop de toren een marshmallow moet kunnen liggen zonder dat de toren instort.

Na 15 minuten: wissel ervaringen uit.
Wat zijn de voordelen en wat de nadelen van kunnen overleggen bij zo’n opdracht?


Zegen

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen,
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost
om pijn in vreugde te veranderen.
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld,
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
En moge God ons zegenen met honger en dorst,
honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten,
totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen.

(Bewerking van Franciscaner zegenbede)

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.