Liturgiesuggesties bij het thema ‘Jakobsladder’

Download pdf

Bijbellezing
Genesis 28:10-22
Sluit aan bij ‘Een ladder van zegen’ (Open Deur 2019/februari, pag. 4)


Liederen die hierbij passen:

Het eerste licht raakt Jacob aan –  Liedboek 2013 815, Zangen van Zoeken en Zien 607
Een ladder naar de sterren – Weerklank 530, Alles wordt nieuw II-4
Toen Jakob lag te dromen – Bijbelliederen voor jonge kinderen I-10Kwam op gevleugelde voeten – Verzameld Liedboek 298
Wie maar de goede God laat zorgen – Liedboek voor de kerken Gezang 429, Op Toonhoogte 2015 218, Weerklank 515, Zangbundel Joh. de Heer 421
Of:  Wie zich door God alleen laat leiden – Liedboek 2013 905
Nader, mijn God, bij U – Weerklank 514 (c), Zangbundel Joh. de Heer 456


Gedicht

In het weefsel van de nacht

In het weefsel van de nacht
komen onze dromen boven
om de dingen van de dag
weer terug te laten komen
en wij onze daden zien
in de spiegel van de ziel.

In de spiegel van de ziel
schijnt het licht van ons geweten
dat zich spiegelt in het licht
van een onbegrepen wereld,
waar ons leven ligt vervat
als geborgen in een hand.

Als geborgen in die hand
durven wij het onze dromen
langs verzet en tegenstand
aan het licht te laten komen,
toekomst ons al tegenlacht
uit het weefsel van de nacht.

Marijke de Bruijne
Uit: Zingenderwijs. Nieuwe teksten op bekende melodieën. Kok, Kampen, 2005.

 

Citaat

De schrijver moet voor zijn maatschappij blijven dromen. Niet veel mensen luisteren naar de echo van hun dromen in de ochtend. Aan de meeste dromen van de wereld wordt geen aandacht besteed; zij worden eenzaam achtergelaten op het oorlogspad van het leven. De dichter moet aan de slag met deze dromen, de dromers eraan herinneren dat ze recht hebben op hun eigen dromen. Hun dromen verdienen een plek op de wereldkaart.

Chenjerai Hove (schrijver/dichter uit Zimbabwe)

 

Muziek

Ramses Shaffy: Onmogelijke droom

 

 Activiteit
Nodig: vierkantjes of rechthoekjes karton, pen/potlood, lijm, lint en foto’s/plaatjes binnen een bepaald thema (bijvoorbeeld engelen).
Maak een jakobsladder volgens de aanwijzingen op TV-weekly (Engels)


Zegenbede

Moge God ons zegenen,
met ons meegaan,
ons helpen en beschermen,
waar we ook gaan.
Moge de Eeuwige
op het eind van onze levensreis,
wanneer die tijd gekomen is,
ons veilig thuisbrengen.

Amen

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.