Liturgiesuggesties bij het thema ‘Groen geloven’ / Bij Open Deur, maart 2019

Viering of kerkdienst met het thema: ‘Groen geloven’

Download pdf

Activiteit
Houd, als het even kan, deze viering of kerkdienst in de open lucht: in een park, het bos, op de hei of op het strand. Wandel daar bijvoorbeeld samen in stilte naar toe en merk onderweg ernaartoe de kleine en grotere natuur op: zie het ‘onkruid’ tussen de stenen, hoor de vogels en insecten, voel de zon, de wind of de lenteregen.
Laat tijdens de viering of kerkdienst geregeld stiltes vallen, zodat de natuur de ruimte krijgt om de zintuigen aan te raken.


Bijbellezing

Psalm 104
Sluit aan bij ‘Spelen met walvissen’ (Open Deur, pag. 16,17)


Liederen die hierbij passen:

Kyrieleis, heb medelijden – Klimaatlied, André Troost
Aan U behoort, o Heer der heren –  Liedboek 2013 978, Liedboek voor de kerken Gezang 479, Op Toonhoogte 2015 170, Weerklank 418, Gezangen voor Liturgie 574 (b) Oud-Katholiek Gezangboek 784
Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd – Liedboek 2013 977, Liedboek voor de kerken Gezang 425
U riep, o Maker van het goede – Zangen van Zoeken en Zien 242
God van het licht –  Opwekkingsliederen 678 
Zo vriendelijk en veilig als het licht – Liedboek 2013 221 (a), Tussentijds 120 (a), Gezangen voor Liturgie 570 (a), Evangelische Liedbundel 242 (a), Zangen van Zoeken en Zien 372, Aandachtig Liedboek 9,  Liturgische Gezangen 1-83, Zingend Geloven 3-54 (a)
Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan – Liedboek 2013 104a
Wat in stilte bloeit – Zangen van Zoeken en Zien 653, Verzameld Liedboek 868 

 

Een alternatief gebed

Breek, gebruik, verbrand
rook, rij, verspil,
eet, geef uit, laat liggen,

koop, gebruik, verlang,
zet aan,
gooi weg,
zoals het komt,

vergeet,
geen zorgen,
geen zorgen om morgen.

Verlos ons van de boze, Heer, ontferm U.

Repareer, toon respect en hoop,
denk na, fiets en gedraag je,
bespaar, verbeter en recycle,

zet uit,
selecteer en gebruik telkens weer,
Yes, we dan!

vertrouw, heb lief en denk na,
de toekomst,
de toekomst begint al.

Wij loven U, God.

Amen

Uit: Dansen met de gouden kikker. Global warming & het Onze Vader. Herman Heijn, Uitg. Skandalon/Doopsgezinde Zending


Muziek

Luister naar vogels en andere dieren te horen zijn.

 

Zegenbede

Laat de zon u zegenen
met haar milde stralen,
zij moge u helen,
licht zijn op uw wegen,
uw hart verwarmen
en bij ontij
een regenboog spannen
aan uw horizon.

Bron: kerstwens Zusters Clarissen van Stabroek

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.