Liturgiesuggesties bij het thema: ‘Een goed verhaal’ / Open Deur, september 2019

Download als pdf


BIJBELLEZING

Exodus 33:12 tot 34:9 en 1 Koningen 19:8-16
Sluit aan bij ‘Je komt zelf in het verhaal voor’ (Open Deur, pag. 2,3)

LIEDEREN DIE HIERBIJ  PASSEN:

Gij zijt voorbij gegaan Liedboek 2013 607 (b)
Liedboek voor de kerken, Gezang 491 (b)
Gezangen voor Liturgie 451 (a)
Oud-Katholiek Gezangboek 840 (a)
Zangen van Zoeken en Zien 192 (a)
Liturgische Gezangen 1-154 (a)
Verzameld Liedboek 462 (a)
U moet ik spreken, U wil ik alleen Verzameld Liedboek 195 (a)
Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen Liedboek 2013 1004
Zingend Geloven 8-50
Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here Liedboek 2013 272
Liedboek voor de kerken, Gezang 324
Waai ons om de oren Op Kerkliedwiki tekst en muziek
In de veelheid van geluiden Liedboek 2013 283 (a)
Tussentijds 5 (a)
Zingt Jubilate 828 (a)
Zingend Geloven 6-46 (a)
De stille zachte stem te zijn Zangen van Zoeken en Zien 126


ACTIVITEIT

Klein bibliodrama
Lees nogmaals de tekst 1 Koningen 19:8-16.
Benoem de rollen (zie hieronder). Vraag de aanwezigen op hun gevoel een rol te kiezen en benoem nogmaals de rollen, wijs voor elke rol een plaats in de ruimte aan en vraag de deelnemers om op de plaats van hun rol te gaan staan.

Rollen:
Elia
De berg Horeb
De grot
Krachtige windvlaag
Aardbeving
Vuur
Zachte bries
Stem van God

Interview elk van de rollen in bovenstaande volgorde. (Als meer mensen eenzelfde rol hebben, kan iedereen iets zeggen of één het woord voeren.)
Vraag als interviewer in ieder geval:
Wie ben je?
Wat doe je?
Wat voel je?
Sta je goed op deze plek? (Als dat niet zo is: vraag diegene om te gaan staan waar het goed voelt.)

Vraag Elia een zin te zeggen of gebaar te maken, passend bij het begin van het verhaal.
Vraag vervolgens elk van de rollen om dit ook te doen vanuit hun rol.
Eindig weer bij Elia, vanuit het einde van het verhaal, dus na de opdracht van de stem van God om terug te gaan.

Vraag de aanwezigen om hun rol af te leggen en naar hun plaats terug te gaan.
Geef kort de gelegenheid om ervaringen te delen, maar let erop dat er niet getheoretiseerd wordt.

CITAAT

Vertrouw nooit de verteller, vertrouw het verhaal

H. Lawrence (Engels schrijver 1885-1930)

 

 MUZIEK

https://youtu.be/jhziOTdhDN4

Vertaling:
Vergeef me, Vader, want ik heb tegen U gezondigd
ik danste mee met alle zonden
De dagen dat ik U vergat, zelfs nu
was U altijd in mijn leven

Ik was overal en nergens
maar U was het Licht dat mij leidde
Ik was blind
en kon niet zien wat U zag

Koning der koningen, ik dank U voor het leven
voor geluk, voor tranen en voor lachen
en ook al is het soms moeilijk,
U bent nooit ver weg

En hoewel mijn pad soms donker is
vertrouw ik op U, mijn God
Ik dank U voor oneindige vreugde
en ik dank U voor de heilige feestdagen
op de sabbat die ik houd
en die nooit zal eindigen

 Elke dag die voorbij gaat
brengt me dichter bij het paradijs
Ik heb U voor ogen
Koning der koningen!

Bron: christenenvoorisrael.nl

 

GEDICHT

De moerbeitoppen ruischten.

‘De moerbeitoppen ruischten;’
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

Den morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zoo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

Nicolaas Beets (1814-1903)

 

ZEGEN

Moge de HEER u ​zegenen​ en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u ​genadig​ zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u ​vrede​ geven.
Amen.

Numeri 6:24-26

 

 

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.