Liturgiesuggesties april 2018, thema: Social media

Viering of kerkdienst met het thema: ‘Sociale media’

Bijbellezing

Romeinen 1:1-15
Sluit aan bij ‘Te land, ter zee en in de cloud’ (Open Deur, p. 2,3)

Liederen die hierbij passen:

Gegroet, jij, jij
Zangen van Zoeken en Zien 96

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi
Liedboek 2013: 789(a)
Gezangen voor Liturgie 426(a)
Zangen van Zoeken en Zien 470(a)

Waar vriendschap is
Zangen van zoeken en zien 148

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven
Liedboek 2013 893(a)
Gezangen voor Liturgie 515(a)
Zangen van Zoeken en Zien 116 (b)
Liturgische Gezangen 1-107 (a); 2-88 (b)
Verzameld Liedboek 164 (a); 165 (b)

Wonen overal nergens thuis
Liedboek 2013 419 (a)
Tussentijds 115 (a)
Gezangen voor Liturgie 551(a)
Zangen van Zoeken en Zien 120(a)
Liturgische Gezangen 1-194 (a)
Verzameld Liedboek 764(a)
Gereformeerd Kerkboek 2017 177
Op Toonhoogte 190

Niet verdeeld maar samen
Zangen van zoeken en zien 144
Melodie en tekst

Tuimelteksten

Facebook:
Ik deel dus ik ben

Terwijl ik twitterde,
vlogen de mussen onopgemerkt weg

www.tuimeltekst.nl

Muziek en beweging

Voorbereiding
Teken met tape een grote cirkel of web af op de vloer. Minimaal 3×3 meter voor 10 mensen. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de ‘webruimte’ moet zijn.
Zet de muziek klaar.
Armin van Buren: Communication
https://www.youtube.com/watch?v=RSJvlMjWq18

Activiteit
Enkele mensen van de organisatie staan in de cirkel/het web.
Vertel dat deze mensen straks, als de muziek begint, de andere aanwezigen zonder woorden zullen uitnodigen tot ontmoeting op dit ‘wereldwijde web van communicatie’ en dat iedereen zelf bepaalt of, hoe en hoeveel hij of zij zich beweegt en ontmoeting aangaat.
De muziek begint.
De eerste mensen nodigen met beweging en mimiek de anderen uit tot ontmoeting binnen het web.
Als de muziek eindigt, eindigt de ontmoeting met een afscheid, ook zonder woorden, en gaat ieder naar zijn/haar plaats terug.

Gedicht

Niet in tot steen gestolde woorden

Niet in tot steen gestolde woorden,
niet in wat tot voorbij behoorde,
spreekt U het hart aansprekend aan.
Uw stem laat zich hernieuwd herhalen
om als een vuur in alle talen
met ons de toekomst aan te gaan.

Niet als geheim, of hoog verheven,
niet als een spraak boven dit leven,
maar als een woord van alledag.
Zo wilt U klinken in verhalen
als stem, die instemt te vertalen
wat ieder van ons worden mag.

Alfred Bronswijk
Uit: ‘Zingenderwijs. Nieuwe teksten op bekende melodieën’, Kok, 2005.

Zegen

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen,
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost
om pijn in vreugde te veranderen.
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld,
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
En moge God ons zegenen met honger en dorst,
honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten,
totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen.

Franciscaner zegenbede (bewerking)

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.