Mensen levend in licht

Auteur Leo van der Tuin | Verschijningsdatum 1 juni 2014 | Thema: Geest, Levenskunst, Pinksteren

U bidden wij
Eeuwige, Vader, Moeder
Levensbron
Maker van mensen – Gij
Zoon der mensen – Redder
Geestkracht, Geestdrift

wie kan ons beschermen
tegen onszelf dan uw kracht in ons
uw Geest in ons

wees rusteloos in ons
wees helder licht in ons
wees inzicht kennis
taai geduld in ons

wees dorst in ons
die niet te lessen is
naar vrede en gerechtigheid

sta voor ons leven in
mensen levend in licht
en in kracht van de Geest
die komen gaat
Gij, Levensbron
Stem, Hart
Weg, Waarheid en Leven

Leo van der Tuin
Uit: Zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag. Meinema, Zoetermeer, 2005